1712 - Visita Guinigi - Versione in latino

Visita pastorale del vescovo di Rieti Berardino Guinigi nell'anno 1712 - Manoscritto parte in lingua latina e parte italiana - Tratto da: Archivio della diocesi di Rieti, visite pastorali, cartella n. 17

TRASCRIZIONE DOCUMENTO

[PAG.40]

Chiesa di S. Anatolia

Eadem die 24.a 7bris

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus continuando eius visitationem circa 22a horam ex Terra Corbarij discessit, et ad Castrum S. Anatolia se recepit, et ob horem tarditatem ad preparatam habitationem adducetus fuit, et Domini antedicti convisitatores de mandato d.i Illustrissimi Domini visitatunt ecclesiam S. Anatolia, prope et extra dictum castrum existentem, et antiquibus matricem, in qua etiam ad presens tumulantur mortuorum cadavera, ibique facta prius mortuorum absolutione.

Visitarunt Altare Maius sub invocatione Santissime Domini Nostri Jesu Christi Nativitatis bene provisum et ornatus in quo nullum ad est onus, neque redditum. [PAG.40B]

Subinde visitatum fuit Altare Santissima Pietatis, quod pariter bene provisum, et ornatum, quod tamen interdictum fuit donec, et quousque repleantur supulcram ab utroque latere Altarij interius existentia, et adsportetur anterues in mensa dicti Altarij lapis consecratus.

In eodem altari adest onus unius missa qualibet hebdomada in [...] quarta feria ex legato qondam Fabij de Domitijs, qui reliquit omnia sua Bona annui redditus d. 25 circiter Neapoletanorum.

Et existit societas sub eodem nomine, quam administrat per Procuratorem annuatim a Confratribus, Abbate, et Canonicijs electum, cui reddit rationem in manibus ante dicti Abbatis cum adsistentia unius Canonici.

Visitatum fuit Altare B.eata Maria Vergine Lauretana optime provisum, et ornatum, et mandatum fuit tantumodo provi[PAG.41]deri de Baldacchino.

Adest in eo simplex Beneficium Canonicatus nuncupatum de Jure Patronatus Excellentissimi Domini Contestabilis Columnas possessum a Don Leonardo de Placidis annui Redditus Carole novum 15 quod est annexum, et unitum Canonicatui ab eodem possesso in Ecclesia Parochiali.

Visitatum fuit Altare S. Anatolia circus circa cancellis clausum, optime, ae decenti forme de amnibus ornatum.

Adest in eo Societas Virorum, et Mulierum sub eodem nomine, quas habet Bona stabilia, et annuos redditus prout in nota exhibenda per et administrant per Procuratorem per Reverendo Abbatem asinuatim electum.

Visitatum fuit denique Altare S. Sebastiani in quo demandatum fuit firmari Petram Sacratam, et gipso repleri, pro [PAG.41B] ut etiam mensam Altaris; et habet non nulla Bona stabilia, que administrant pro Procuratorem ab eodem antedicto Abbatem singulis annis eligendum, cui gressum fuit quatenus ex hibeat statum, et doceat de eorum redditus.

In omnibus prefatis Altaribus mandatum fuit cruces in stipite pingi.

Visitata fuit sedes confessionalis, et mandatum fuit provideri de Bulla et alijs.

# Nota: quod retrodicti Altari S. Anatolia di anno 1718 [...] et non fuit [...] Abbatem Jacotum de Silvijs Legatum quoruntam honorem cum onere duam missam singulo mense ub istrumento per acta Josephi Maris Pacichelli notarij Romani ut [C7] sequenti particula.

[PAG.42]

S. Anatolia

Die 25a Septembris 1712

S. Nicolao

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus summo mane associatus se contulit ad Ecclesiam Parochialem S. Nicolai Castri S. Anatolie cuius rector est R. Abbas Jo. Antonini, qui habet redditum d. 30 circiter, ibique proventus Crucem deosculavit, et decantato, hinno De Deum Laudamus Populum benedixit, ac deinde a Reverendissimo Abbate, et Canonicis, aliis Presbiteris obedientia acce_pta S. Misse sacrificium celebravit, multos que de populo Santissimo Eucharistia Sacramento refecit, et pontificalibus indutus sacro Chrismate confirmavit multos pueros, et puellas ad numerum 152 ascendentes.

Subinde visitavit Santissimi Eucharistia Sacramento quod in decenti tabernaculo asserva[PAG.42B]rum reperijt, et mandavit reparari sabium Pixidis, et fieri clavem argenteam in Ostiolo dicti Tabernaculi, et in illius cacuminem removeri Crucem, cum Crucifixo, et aliam deauratam absque eo apponi, intus vero novo panno serico ornari.

Visitavit Fontem Baptisimalem, et Sacrarium, et bene reperijt.

Visitavit Olea Sancta, et mandavit locum ubi asservant. cooperivi panno serico violaceo, et desuper inscriptionem apponi.

Visitavit Oleum infirmorum a Cornu Epistola Altaris Maioris existens, et mandavit fenestrulam ubi retinet. violaceo serico operivi, et desuper similiter inscriptionem apponi.

Visitavit Sacram Reliquias absque debitis autenticis, et mandavit tamtum modo exponi reliquias in duobus dearatis riliquiarijs asservatas, ceteras verò [PAG.43] aptas, et nullum Riliquiarum habentes jussit in posterum non expons.

Visitavit Altare Maius ubi asservat Santissimum Sacramentum, quod bene ornatum invenit, et in quo adest Societas sub eodem nomine habens usum sacei, et possidens plura Bona Stabilia, quas administrant per Priorem electum a Paroco, cui Illustrissimus Dominus mandavit exhibere statum d.a Societatis, et libros ad effectum reddendi rationem.

Adest in eo onus Missarum 4 quolibet anno vigore legati relicti a quondam Reverendo Antonio de Placidis, [qtte] satis fiunt a dicto Abbate e Canonicis.

Nec non aliud onus unius Misse quolibet anno relictum anno proximo preterito a quondam Francesco Gentile, qui reliquit predium cupparum 4 capacitatis, et habet in redditus duas frumenti cuppectas.

Eidem Altari Santissimi Sacramenti quondam [PAG.43B] Maria de Catilano reliquit Domum continentem in se duas mansiones fruendam pro ipsius vivum sua vita durante, et post eius mortem dicta Societati pradendam, ut ex textamento modo deperditam, sed visam a testibus revelantibus metu monitiones minices usque de anno 1705, ut ex ipsorum revelationibus eidem Illustrissimo Domino originaliter ostensis clare apparet. Quam quidem Domum vivo defuncto probant dicti testes fuisse possessam, et de presenti ab Antonio, et Carolo de Amantijs possideri, quibus Illustrissimus Dominus mandavit sub pena interdicti, quatenus infra mensem reintegrent dictam Societatem in possessione dicto Domus, de qua fuit pro eosdem de Amantijs violenter expoliata post acceptam annuam pensionem spatio 12 Annorum a Communitate, que dicta Domum conducebat pro dicta Societate, ut asserunt dicti testes [PAG.44] revelantes.

Visitavit Altare Beatissime Virgini Lauretane sine dote, et absque onere, quod satis decenter processum inveniens solum mandavit pingi Crucem in stipite.

Visitavit Altare Santissimi Rosarij bene retentum, in quo mandavit superficiem reparari, et pingi Crucem in stipite.

Adest in eodem Societas, que habet aliqua bona annui redditus 4 salmarum frumenti, et mandavit per Procuratorem status, et administrationis libros.

Dicta Societati Carolus Amantius de anno 1710 manu Annibalis Spape Notarij donavit plura prediola capacitatis in totum 24 circiter cupparum annui redditus coppettarum sex frumenti cum onere unius misse quolibet anno, quam celebrat Dominus Reverendus Abbas.

Visitavit Altare S. Jo: Baptiste, ubi adest Simplex Beneficium sub eodem titulo de Jure Patronatus familie de Spera, [PAG.44B] annui redditus duorum scutorum cum onere unius misse pro quolibet mense cuius modernus Rector est R. Abbas Jacobus de Silvis, qui per R. Leonardum Antonium de Placidis dictam Missam celebrare facit. Et Illustrissimus Dominus mandavit provideri de omnibus necessarijs, infra mense reparari foramina in picturis existentia, et super fructibus fieri sequestrum.

Visitavit Altare Beate Marie Virgini de Monte Carmelo erectum ex molierum di loci elemosinis usque ab anno 1694 ubi adest Beneficium Simplex de Jure Patronatus familie de Placidis annui redditus Ducatorum 5 et Obulorum decem cum onere duarum missarum in mense, et trium quolibet Anno ad libitum, cuius possessor ad presens est Dominus Leonardus Antonius de Placidis dicta Ecclesie Canonicus, in quo tantum modo mandavit pingi Crucem in stipite.

Visitavit Altare Beate Marie Virgini Suffragij noviter [PAG.45] erectum a supradicto Reverendo Abbate Antonino proprijs sumptibus, et in actu Visitationis, ab ipso Illustrissimus Domino Benedictus, qui lapidem consecratum dicti Altaris anterius iussit asportari.

Visitavit sedes confessionales, et in eis mandavit apponi Bullam, cum alijs.

Visitavit Sacristiam in qua asservant suppellectilia sacra, et mandavit fieri cruces in Corporalibus, et alijs er provideri de Bursis, et Velis omnius colorum.

Quo ad Corpus Ecclesie mandavit reparari laquearia.

In eodem Antedicta Ecclesia tres existunt Canonici, nempe R. Leonardus Placidi, R. Franciscue Luce, et R. Dominicus Amantij, quorum uniusque quis habet redditum scutorum sex.

Vidit libros Parochiales, illosque iuxta [PAG.45B] ritualis Romani formam invenit.

S. Atanasio, overo S. Costanzo ò S. Liberatore.

Successive visitavit Ecclesiam S. Athanasij, sive S. Liberatoris prope, et extra d.um Castrum S. Anatolie, ubi unicum adest Altare, et onus aliquarum Missarum, quod aggregatum fuit Societati SS.mi Sacram.ti.

Habet d.a Eccl.a quodam Bona particularia, que administrantus per procuratorem d.a Societatis, et Ill.mus D.nus mandavit provideri de Baldacchino, pingi Crucem in stipite anted. Altaris, incrustari, et dealbari parietes Eccl.a, spanet fieri seram cum clave in ianua maioris, ad hoc ut possit claudi.

[PAG.46]

S, Lorenzo in Cartoro

Adest in territorio S. Anatolia Eccl.a diruta S. Laurentij, quam modo Universitas [cexit] reparare in qua adest Beneficium Simplex de iure patronatus Ecc.mi Contestabilis Columnae annui redditum salmarum 4 frumenti cum onere unius misse in quolibet mense quam Ill.mus D.nus Bolognettus transfulisse ad altare maius d.a Parochialis dicitus, et idem onus a moderno rect.e qui est R. Abbas Jacobus de Silvis non adimplet.o, et Ill.us D.nus mandavit Abbati S. Anatolie quatenus apponat sequestrum super fructibus duorum annorum ad effectum convertendi in reparatione d.a Eccl.a, et in celebratione missarum non celebratarum a die ultime provisiones.

Nota: quod in Visitatione Ill.mi D.ni Bolognetti di anno 1642 fol. 280 n. apparet tituli translate. nec [troncu visitam] nec de [eo sit incub.o] in Visita.e Ill.mi D. Vincentini de anno 1673 fol. 60. S. Lorenzo in Cartore. Adest ulium Beneficium simplex S. Laurentis quod modo providit Abbas S. Anatolia de Jure patronato Ecc.a Familia Columna cuius Institutio spectare [dici feno] ad monacus S. Pauli Romae. Vidi infra fol. 195 n°. 9. [PAG.46B]

S. Maria del Colle

Eadem die 25.a

Idem Ill.mus D.nus discesit e Castro S. Anatolie, et iter cepit versus Castrum Turani, et in itinere visitavit Eccl.am S. Maria de Colle in territorio d.i CastriS. Anatolie, in qua unium existit Altare cum icona B. M. V. fere de omnibus [destitutum], et ideo mandavit pingi tabulas existentes a tergo d.i icona, et crucem in stipite Altaris, ac de lavabo provideri.

Adest in ea Simplex Beneficium sub eodem titulo possessum a R.do D.no Jacobo de Silvijs de Jure Patronatus Excell.mi Contestabilis Columne annui redditus scutorum 5 circiter, et circa eccl.am suddictam renovavit decreta in precedentibus visitationibus facta, et apponi mandavit sequestrum super fructibus ad effectum erogandi pro reaptationes eiusdem [PAG.47] Ecc.a, et seram cum clave in janua d.a Eccl.a apponi, ad effectum claudendi et retineri clavem per Abbatem S. Anatolia ad [dri positionum tamen rectuis eiusde peclem].

Qua Visitatione expleta se contulit ad Castrum Turani, et ad preparatam Domum facto iam sero se recepit.

[PAG.60B]

Status Animarum Vicariatus Collis Fegati

fol. 24 Collis Fegati N. 68
fol. 91 Suburbi Collis Fegati N. 237
fol.117 Villarum dicti Collis N. 168
fol.120 Podij Vallis N. 78
fol.  1 Castri Manardi N. 222
fol. 28 Corbarij N. 357
fol. 34 S. Stephani Corbarij N. 95
fol.  5. Collis Maioris N. 226
fol.404 S. Anatholia N. 304
fol. 54 Spedini N. 103
fol. 47 Turani N. 293
fol. 58 Crijptam Turani N. 81
    N. 2232

[PAG.195]

S. Anatolia

BERNARDINO GUINIGI, PER GRATJA D' JDDIO E DELLA S. SEDE VESCOVO DI RJETJ

Accioche nel prossimo nostro personale accesso possimo da Noi riceverli, e respettivamente darsi con maggior facilità, e prontezza le notizie, necessarie al bene, e servizio delle Anime alla nostra Cura Pastorale commesse, abbiamo stimato di prevenire con la presente formola di Relazione, che dovranno esibirci tutti li Parochi, e Rettori di Chiese subito, che faremo giusti con le risposte distinte à ciascun capo in margine di questo istesso foglio.

[Segue per il momento la trascrizione delle sole risposte del parroco di S.Anatolia e non delle domande, trascrizione di quest'ultime che si farà in seguito:]

 1. La Chiesa Parochiale sotto il titolo ed invocazione di S. Anatolia, V[icariato]. foraneo del Borgo Colle Fegato, sotto il dominio dell'Ecc[ellen].t[issi]mo Sig. Contestabile Colonna, et al presente è governatore Franc[esc]o Ercoli di Ponticelli e detta Chiesa è posseduta da me sottoscritto Gio: Antonini della terra di Turano d'anni 61 con la presentata del Sig. Contestabile.
 2. In detta Chiesa non vi sono altri membri ne oratorij, et è Consacrata e non vi è memoria della consacrazione.
 3. La detta Chiesa ave bisogno di qualche riparatione, et il Popolo al quale spetta stà in procinto di ripararla et i Paramenti parte l'università i sacerdoti con messe e parte le compagnie cosi per uso inveterato.
 4. Le Sepolture vi sono. Il fonte Baptesimale però, a situato nella Chiesa di San Nicola dentro la terra, e in detta chiesa parochiale vi è il campanile con due campane.

  [PAG.195B]
 5. Il venerabile Sacramento di [continovo] vi si mantiene nella chiesa predetta di S. Nicola con Lampada a spesa della Compagnia del SS. Sacramento et il procuratore ne ha la cura.
 6. Li Procuratori e Capitolo coll'entrate dalla chiesa mantiene la Cera et i procuratori fanno imbiancare le Suppellettili Sacre.
 7. Alcuni anni si predica la Quaresima. Se il popolo dimanda il Predicatore, et all'hora il popolo mede[si]mo lo paga con forme con quelli si pattuisce.
 8. Le Bolle si tengono dal Paroco spedite da Monsig. Vincentini B.M.
 9. Il Paroco gode un beneficio semplice unito con la cura sotto il titolo di San Leonardo che si spedisce da i (P.) di S. Paolo di Roma et un altro in territorio del Latusco sotto il titolo di San Tomasso che si nomina dall'Ecc.tmo Sig. Contestabile.
 10. Le dette chiese sono di presentazione dell'Ecc.tmo Sig. Contestabile Colonna.
 11. Detta chiesa Parrocchiale e Beneficij come sopra consistono in terreni et un anno e l'altro se ne percepisce da salme undici di grano in circa et un scudo di prata e venti inventicinque carlini incirca d'incerti e trentacinque carlini di [...] vigna [...].
 12. Il Parroco non ave obligo di tenere ne cappellano ne coadiutore.

  [PAG.196]
 13. Nella Chiesa Parrocchiale vi sono cinque altari cioè il capo altare con il titolo della Natività N.S.G.C. La Cappella della Pietà a latere destro e a latere sinistro la Cappella di San Sebastiano e nell'ingresso della chiesa la Cappella di Santa Anatolia e dall'altro lato l'altare della S.V. di Loreto e non vi è altro obligo in detta chiesa che ogni mercondì una messa all'altare della Pietà e si mantengono detti altari alle spese delle compagnie.
 14. Detta chiesa fu visitata venticig. anni sono in circa dall'Ill.mo Mons.g Vincentini li decreti furono eseguiti.
 15. Non accada rispondere per esser stati eseguiti.
 16. In detta Parrocchia vi sono sei sacerdoti con l'abbate e due chierici cioè d. Gio: Antonini abb.e, d. Leonardo Placidi,d. Domenico Amantij, d. Franco Ant. Luce canonici, d. Alesio Innocentij, d. Tomasso Luce sacerdoti senza beneficio in detta chiesa, e Berardino Luce e Vincentio Innocentij chierici e tutti vanno in abito et tonsura e servono alla medesima chiesa eccettuato d. Tomasso Luce chè fuor di Diocesi.
 17. Per la Dio grazia tanto Sacerdoti che Chierici tutti sono di buona fama.
 18. In detta parrocchia vi sono cinque benefici semplici cioè S. Lorenzo di Cartore che si gode dall'abb.e Giacomo Silvij - S. Costanzo si gode da un chierico nominato d. Cesiddio - La Madonna di Loreto che lo gode d. Leonardo Placidi - S. Maria del Colle che lo gode detto abb.e Silvij - con la capella di S. Gio: jus patronato delli Spera - il beneficio di S. Leonardo sul camino si gode (...) in quanto all'entrata quanto di dette di sopra non si sà precisamente quanto si fruttino.
 19. In detta parochia non vi sono meretrici ne persone scandalose e ne vi sono bestembie ereticali.
 20. Tutti i maritati abitano assieme.

  [PAG.196B]
 21. Non vi sono ne usurari ne altre persone malefiche.
 22. Le feste pare che poco si osservino et l'inosservanza deriva da i lavori che si fanno le censure e sbirri sarebbero l'opportuno rimedio.
 23. La mamma è stata esaminata et in caso di bisogno è prattica della forma del battesimo si chiama Margarita Fracassi e sono da otto anni che esercita.
 24. Amico Di Federico e Beatrice Luce solamente non si sono comunicati fin hora
 25. Alcune volte dal Parroco si ammonisce il popolo per ridurlo alla via della salute e le messe si celebrano dopo la messa parochiale.
 26. La Dottrina Cristiana si celebra con concorso di fanciulli e fanciulle et il carico lo passa il parroco.
 27. Nei limiti della parrocchia non vi sono eremiti.
 28. l'istituti delle Compagnie non si fanno non essendoci la memoria et in quanto alle entrate et uscite delle medesime con i loro nomi si mostreranno in foglio.

  [PAG.197]
 29. Non si fanno convitti ne altri rinfreschi à spese delle compagnie.
 30. La Compagnia della Pietà per legato di Fabio Di Domitio fà celebrare ogni mercondì una messa, e due messe l'anno per legato di d. Antonio Placidi. Il Sant.mo messe quattro l'anno per il medesimo et una messa per l'anima di Francesco Gentile et i Priori ne portano il loro scarico ne bilanci.
 31. L'elemosine l'amministrano i priori et il parroco ne ave la sopraintendenza.
 32. Gli officiali delle compagnie hanno reso conto et i debitori si mostreranno in foglio quali e quanti siano e, tutti possiedono in bonis.
 33. Le compagnie anno crediti da esigere come si mostreranno.
 34. Le compagnie di questa parrocchia non hanno liti di sorta nessuna.
 35. Vi è il maestro di scuola, et è di buoni costumi ma non ave fatta la professione della fede essendo scuola di semplici fanciulli e si chiama Claudio Cherubbini.
 36. Non vi è medico assistente ma viene da fuori et adempie al suo ufficio.
 37. Non vi sono persone irreverenti e l'editto emanato si osserva con ogni esattezza.

  [PAG.197B]
 38. Non vi è persona alcuna che tenga libri proibiti.
 39. Quod Sciati. Non vi è persona che abbia usurpato beni ecclesiastici non essendovene à pieno la notitia ma si [...] darli in nota.
 40. In detta chiesa parrocchiale si canta il vespero le feste e si recitano il SS. Rosario ma non vi è altra espositione ne buona morte solita a farsi.
 41. Il parroco osserva il rituale romano e li fanciulli vengono istruiti nelle cose necessarie per ricevere la SS. Eucarestia.
 42. Il parroco tiene alcuni libri di Teologia morale tra i quali vi è il [Malleti] et altri.
 43. Vi sono indulgenze ma ad tempus e si mostreranno a brevi.
 44. Non vi è monte di pietà ma le compagnie imprestano grani e l'amministrazione nel capitolo 28.
 45. Già si è detto nel capitolo digesimo octavo non essendovi tali ministri di monti di pietà a [...] per il Capitolo
 46. Non essendoci l'ospedale formale.

  [PAG.198]
 47. Essendovi abusi si dirranno ad auves.
 48. Si esibirà la tabella ma non è stato mai uso il libro di registro se nonchè da due anni a questa parte.
 49. Si mostroranno ancora li terreni e fondi che si godono da detta chiesa.
 50. Si mostrerà l'inventario delle suppellettili della chiesa.
 51. Con ogni pompa possibile si porta i santissimo Viatico a gli infermi e vi sono tutte le cose espresse nel capitolo eccettuato che li fratelli non si vestono con sacchi et il parroco publica l'indulgenze per  detta associatione.
 52. In questo luogo non vi è conferenza di casi.
 53. Non vi è altro confessore che il Paroco.

  [PAG.198B]
 54. Non vi sono oratorij.
 55. Si avvertirà il patrone laico che è la famiglia de Spera l'Eccellentissimo Sig.re Contestabile e in Roma non si è fatta cosa alcuna.
 56. Quelli che vorranno ricevere il sacramento della Cresima sono istruiti e sono preparati.
 57. Non vi sono ne monasterij ne conventi.

Si formi poi lo stato delle Anime di ciascuna Parochia, & Annessi, come siegue.

Nella Parochia di Santa Anatolia: Famiglie num. 50 - Sacerdoti Secolari n. 6 - Chierici liberi n. 2 - [...] - Maschi al Secolo da Communione n. 98 - Femine al Secolo da Communione n. 96 - Fanciulli, che non si communicano n. 58 - Fanciulle, che non si communicano n. 52 - Anime in tutto num. 304

Io Gio: Abbate Antonini Curato così riferisco anche col mio Giuramento facto pectore mano propria.

[PAG.199]

S. Anatolia

Bona Stabilia Ecc.a S. Anatolia que possidet Abbas Ioannes Antoninus

 • Unum petium terre loco detto lo Colle ritondo juxta bona dicte Ecc.a pro Canonicis ___ C. 4
 • Aliud petium terre cti del fù d'Amico di Luca
 • Item petium terre allo Core mano juxta Vincentis Innocentij et aliis
 • Aliud petium terre allo Carnale iuxta viam publicam, et bona dicta Ecc.a pro Canonicis __ C.3
 • Item unum petium terre ibidem con la Noce ___ C. 6
 • Item duo petia terra loco detto la Valle I. vias publicam e l'eredi di Marchitto ___ C. 11
 • Aliud petium terra alla Valle Lenzita iuxta Marco Antonio [...] per aliis terre et Viam publicam ___ C. 3
 • Aliud petium terre ibidem I. Iulius Federicus fù d'Amico di Luca
 • Aliud petium terre ibidem che fù dell'istesso
 • Unum petium terre in grossito iuxta Viam e Maria Salvinam ___ C. 3
 • Unus petium terre allo Frontile fù di Nella ___ C. 3
 • Petium unum terra alla Cannavina iuxta bona Iannis Berardini prò uxore et D. Iulius de Federicis
 • Cannapinam in Valle iuxta rivus Acque et Ecc.a pro Canonicis ___ C. 3

[PAG.199B]

 • Cannapinam ubi dicit la Macerina ___ C. 3
 • Vinea in Valle d. Ecc.a pro Canonicis ___ C. 2
 • Ibidem I. dic.a Vinut et Vias publicam ___ C. 3 ./.
 • Vinea ubi dicit Valle de Santi d.o Amico d'Amici et canonici __ C. 1
 • Aliud petium terre alle Pagliara I. Viam Publicam et Silvestrum de Lucis ___ C. 2 ./.
 • Terra à Capo lo Voto I. il S. Sacram.to e la strada publica ___ C. 4 ./.
 • Aliud petium terre ubi dicit Piede la Costa fù di Paniccia I. Ecc.a et rivum AquaUnum petium terre in Colanesce fù d'Amico di Luca ___ C. 1 ./.
 • Terra alla Valle d. di Canonici ___ C. 2
 • Item unum petium terre in loco detto le Casarine I. bona Scafati e la via da capo e da piedi ___ C. 4 ./.
 • Aliud petium terre alli Quatri iuxta bona Placiti et bona Petri ___ C. 1 ./.
 • Aliud petium terre loco detto lo Pontone iuxta Berardino e [Marco] Antonio ___ C. 6
 • Aliud petium terre alle Fossata I. viam publicam et incoltum ___ C. 10
 • Prato ibidem ___ C. 3 ./.
 • Terra allo Core mano iuxta l'incultu e Marco Luce ___ C. 2

[PAG.200]

 • Aliud petium terre allo Risciolo fù di Ber.o di Filippo I. Amantio ___ C. 2
 • Terra nella Valle iuxta li Paolini di Magliano e l'inculto

Bona Stabilia S. Leonardi de Carturio que possidet Ioannes Abbas Antoninus

 • Unus petium terre alla Fonte di Spedino I. l'inculto, et altri si dice la Valle di S. Leonardo ___ C. 49
 • Unum petium terre alle Cerreta I. viam ___ C. 43
 • Terra ibidem I. viam e Bartolomeo ___ C. 9
 • Item unum petium terre a Varvanello iuxta viam ___ C. 42
 • Item petium terre a Colle Pezzuto I. viam ___ C. 22
 • Item petium terre à S. Maria della Briccia I. bona Marc'An.i et viam ___ C. 36
 • Unum petium terre alle Cerreta iuxta viam et Bernardino Retundum ___ C. 17
 • Item petium terre allo Campo di S. Felice I. bona Zacagnini ___ C. 33
 • Aliud petium terre ibidem i. Antonis Colli ___ C. 14
 • Unum petium terre all'Ara di Carto I. bona Batta Dragonetti ___ C. 26

[PAG.200B]

 • Terra ibidem I. bona Dragonetti ___ C. 13
 • Ibidem I. la via e li beni di S.to Lorenzo ___ C. 12
 • Item petium terre alle Cerreta iuxta viam [blasis]
 • Item petium unam terre alla Valle iuxta bona Angeli ___ C. 2
 • Item petium terre allo [Cavaisvaro] I. Nicola ___ C. 2
 • Item petium terre non laborativa in Valle Fida ___ C. 40
 • Vineam in territorio Turani fù da i Catini ___ C. 4
 • Vinea in territorio Risoli I. Aloisij terra laboris ___ C. 6
 • Aliud petium terre ubi dicit li Pratoluni fù di Domenica di Valerio ___ C. 5
 • Aliud petium terre in Colle Pezzuti iuxta l'inculto e la via ___ C. 22

Nota delli terreni di S. Tomasso dell'Latusco che gode il sudetto Abbe Gio: Antonini

[PAG.201]

 • Terra in Quatri confino Cerdesco Mercurio da piede ___ C. 40
 • Lesca alle Vigne ___ C. 20
 • La Valle I. Toma ___ C. 15
 • Terra allo Pontone ___ C. 15
 • Terra a Piedi le Sorba confino li Ciolli, e la via da capo ___ C. 3
 • Terra in Pantanello iuxta Domenico d'Andrea ___ C. 112
 • Terra ibidem ___ C. 2
 • It Colle di Matteo Centia ___ C. 7
 • Terra alla Migliola ___ C. 8
 • Terra ibidem ___ C.
 • Terra in Tora coppe ___ 8
 • Terra a Capo la Silva ___ C. 7
 • Terra in Valle di S. Leopardo ___ C. 9
 • Terra iibidem ___
 • Terra à Capo la via ___ C. 1
 • Terra in Pantana iuxta [Hanibale] ___ C. 2
 • Terra sul Duademo locu ___ C. 1
 • Terra a capo le Grotti ___ C. 3
 • Terra al Grugniale ___ C. 3
 • Terra all'Immagine di Turano ___ C. 11
 • Terra nel Monte et tra la Piana iuxta [Girceso] ___ C. 3
 • Terra nel monte detto [la Loreta] ___ C. 5
 • Il Vallone de Santi ___ C. 2
 • Terra alla Piletta ___ C. 5
 • Terra in vetanono ___ C. 1
 • Terra alle Menche iuxta Loreto d'Attilio e Mercurio ___ C. 8

[PAG.201B]

 • Terra a Capo l'entene iuxta Milia ___ C. 4
 • Terra a piedi rose ___ C. 4
 • Terra al Grugniale in Territorio di Turano iuxta Prospero Ferrone da doi lati

Lista del Mosto del [Cartore] delle Vigne di S. Tomasso dello Latusco

 • Gioseppe di Francesco locali 45
 • Salvatore di Berardino locali 47
 • Berardino Grereppo locali 47
 • [Soma] due e mezza di decima l'anno che si percepiscono dalli terreni dell'Ecc.mo Sig. Contestabile 
  e tutti questi tre Beneficij rendono annuatim ducatim in circa ___ D. 40
 • Il Beneficio di S. Leonardo da al Convento seu Monastero di S. Paolo di Roma onze diece di zafferano l'anno a ragione di ducati sette la libra.

[PAG.202]

L'Abbazia e S. Tomasso carlini quattordici e grana 6 di Catedratici alla mensa episcopale e Carlini dodici di Spoglie al Nuntio di Napoli e Carlini otto di Candele nella festa della Purificatione.

Siche da [detratione] questi pagamenti resta a ducati trenta in circa

[PAG.202B]

[Pagina vuota]

[PAG.203]

S. Anatolia

Copia della tavola de terreni spettanti alla Compagnia di S. Sebastiano cavata et estratta dal censuale e sono [...]

 • Terra in Colanesce fù lasciata da Cesare Colaciatta ___ C. 3
 • Terra al Colle venuro lasciata da Iulia ___ C. 2
 • Terra in Mostatico confino Riccio ___ C. 2
 • Terra à Capo Mostatico fù di Maria d'Alessandro ___ C. 1
 • Terra in tre luoghi al Colle verrano ___ C. 6 ./.
 • Terra in Grossito ___ C. 1 [grate]
 • Terra in Piano di Soti la tiene Amico ___ C. 1
 • Terra alle pietre delli Corbi ___ C. 2
 • Terra in Piede la Vigna confino S. Maria ___ C. 1
 • Terra alle Scagnelle ___ C. 1
 • Terra in Valle iuxta Berardino di Cola ___ C. 1
 • Terra alla Lesca roscia iuxta Fran:co d'Amico ___ C. 4
 • Terra a Varvanello ___ C. 5
 • Terra al Colle delle Grotti fù di Fiorenza ___ C.
 • Terra à Volpe Morta fù di Intinella ___ C. 2
 • Terra in trefiaduni fù di Vittoria ___ C. 1
 • Terra a S. Maria fù d'Ercolitto ___ C. 2 ./.
 • Terra al [F]olicari assegnata da Rugina di Gioseppe Luce ___ C. 2

 

 

 

[PAG.203B]

[Pagina vuota]

[PAG.204]

Bona Stabilia Societatis SS.mi Rosarij, relicta à Tibaldo Rocco ut in legato

 • In p.s Terra alla Vallicella iusta bona notaris Petri à tribus lateribus
 • Terra allo Vallone iusta Ioanne Baptista Riccius
 • Terra alle Fossata iusta Spertutu, et Nicolaus Coscetta
 • Terra alla Pagliara conf.o la via à tre lati
 • Terra in tra le Vignie iusta Alesandro d'Angelo
 • Terra in Soti conf.o Gio: Domenico Moricone
 • Terra ibidem iusta Domitio di Fabbio
 • Terra ibidem iusta Gio: Dom:co Moricone
 • Terra alle Lesche iusta de Simeonis
 • Terra allo Coretondo iusta Ecclesia e Pietro d'Hercole
 • Terra a Volpe Morta iusta la Via, e l'inculto
 • Terra in Colleverrano iusta l'inculto
 • Terra à Piede le Vignie fù lasciata da Lauora Ricci ut il leg.o
 • Terra ubi dicitur lo Vallone conf.o la Chiesa, e la q.m Lauora Ricci fù di Lucia Spera
 • Terra in Piede le Vigne conf.o Fran:co Spera, e Gentilesca delle Grotti fù di Palma d'Amico di capacità di coppe quattro
 • Terra allo Carnale coppe quattro, e mezza
 • Terra alli Signoretti cop.e due e mezza
 • Terra à Grotta Serroni cop.e due
 • Terra ibidem
 • Terra in Mostatico cop.e due
 • Cannapina sop.a Cartore
 • Terra à Valle Caprini
 • Vengono li soprad.i sette redditi Tra Per donationi di Carl'Amantij

[PAG.204B]

 • Terra al Colle della Pagliarella conf.o li Nardoni, e l'inculto
 • Terra in Grossito conf.o Gioanni Spera e Pietro Salvini
 • Terra in Mostatico conf.o Pietro di Gregorio e Giosep.e d'Amico
 • Vengono le soprad.e per lascita di D. Nicola Luce
 • Terra à Capo lo Vallone conf.o Ambrosio Dragonetti e l'inculto

[PAG.205]

Nota delli terreni che possiede la Compagnia di S.ma Anatolia

 • In p.s Terra allo Pontone confino la strada da due lati e la Chiesa pervenutali da Vincenzo Innocentij coppe nove ___ C. 9
 • Terra à Piede la Cerretina confino la strada et Ant.o Amantij et altri pervenuta da Santo di Gioseppe coppe ___ C. 7
 • Terra allo Carnale confino la strada, e l'inculto et altri coppe cinque ___ C. 5
 • ___ 21
 • Che in tutto sono coppe vinti, et una, e rendono d'intrata l'anno una salma ___ S. 1
 •  

[PAG.205B]

[Pagina vuota]

[PAG.206]

Nota delle possessioni della SS.ma Pietà, e sono [...]:

 • In p. Terra al [Foacquaro] conf.o Bastiano Scafati e Maria di Magliano ___ C. 4
 • Terra à Capo la Vicenna di Caroso conf.o Amelio Scafati e la strada ___ C. 2
 • Terra alla Castagna conf.o Vincenzo Innocentij et l'Università ___ C. 1
 • Terra à Mostatico conf.o Gioanni Falcione, e l'inculto ___ C. 2
 • Terra ibidem conf.o il Dol. Gio: Felippo Minicucci, e l'inculto ___ C. 2
 • Terra à Collevenuri conf.o gl'Amantij e la strada ___ C. 5
 • Terra à Piede le Vignie conf.o Antonio Amantij, Vincenzo Innocentij ___ C. 2
 • Terra dove si dice la Vicenna conf.o li beni di S. Stefano e Giacomo Rubeis e la strada ___ C. 3
 • Terra allo Pontone conf.o Quitio Rubeis, e la strada à due lati ___ C. 3
 • Terra alle Macchie conf.o la strada e li R. Preti ___ C. 3
 • Terra à Vale martina conf.o la strada à due lati et altri ___ C. 2
 • Terra à S. Maria conf.o Nicola Scafati per la moglie, e li beni di S. Maria del Colle ___ C. 4
 • Terra nella Vallamozza conf.o li Dragonetti et altri ___ C. 1 ./.
 • Terra alli Quatri conf.o D. Leonardo Placidi, Fran:co Spera per la moglie, et l'in.to - C. 3
 • Terra à Capo la Vallamozza conf.o la strada el SS.mo Sacra:to e li Gentili ___ C. 4
 • Cannavina in Valle conf.o Giosep.e Spera per la moglie, il rio del acqua ___ C. 1 ./.
 • Terra allo Carnale conf.o la strada à due lati, e li R. Preti ___ C. 2
 • Terra all'acqua Santa conf.o la strada conf.o li R. Preti ___ C. 5
 • Terra in Valle Cupa conf.o l'inculto ___ C. 4
 • Terra in Piano di Sodi conf.o Filippo di Giacomo, Vincenazo In.tij, e la via ___ C. 15
 • Terra à Roparo conf.o Michele d'Agabito, Dom.co Ant.o Spera per la moglie ___ C. 3
 • Terra in Pieno di Sodi conf.o Vincentio Innocentij, li Sig.ri Paolini ___ C. 6

[PAG. 206B]

 • Terra in d.o luogo conf.o la strada, Carl'Amantij, et altri ___ C. 4 ./.
 • Terra nel medesimo luogo conf.o la strada da piede, Vincenzo Innocenti, Gio: Falcione à due lati, et altri ___ C. 30
 • Terra in Sodi conf.o li beni del SS.mo Sacramento e li R. Preti ___ C. 3
 • Terra alla Cerretina conf.o l'heredi di Pietro di Greg.o et altri ___ C. 4
 • Terra à Piede la Cerretina seù Carpenale conf.o Ant.o Amantij et altri ___ C. 4
 • Terra in Grossito conf.o Michaele d'Agabito, li beni della Corte, e la strada ___ C. 9
 • Terra à Capo Fossaduni conf.o la strada, e Carl'Ant.o Innocentij et altri ___ C. 2
 • Terra alli Signoretti conf.o li Spera, l'inculto, il SS.mo Sac.o, et altri ___ C. 10

[PAG.207]

Cenzi delli Sud.a Compagnia della SS.ma Pietà

 • Un cenzo in sorte di ducati sette d'annuo frutto grana quaranta nove con Giacomo di Gasbaro creato l'anno 1713 rogato dà d'Alessio Innocentij __ 49
 • Cenzo in sorte di ducati nove d'anno frutto carlini sei, e grana tre contro Prò, e fretti di Gioseppe creato l'anno 1713 rogato dal not. sud.o __ 63
 • Cenzo contro Marco Fragasso in sorte di ducati tredici, e G. cinquanta d'annuo frutto di carlini nove, e grana quattro creato l'anno sud.o, e not.o sud.o __ 94
 • Cenzo in sorte di scudi quattordici d'annuo frutto di carlini nove, e grana otto con Fran.co Lanciotto creato l'anno 1716 da sud.o not.o __ 98
 • Cenzo in sorte di scudi quindici, e carlini due d'annuo frutto carlini diece, e grana sette con Gioseppe Scafati creato sotto l'anno 1717 dal sud.o not.o ___ 1-07

[PAG.207B]

[Pagina vuota]