Fonte Cantu Riu

S.Anatolia - Cantu Riu - Fontanile quattrocentesco - Fotografia dell'agosto 2002 di Roberto Tupone

Fonte Cantu Riu
Scarica View full-size image