1721 - Abbate Moriconi di Torano - Trascrizione

Visita pastorale del vescovo di Rieti Berardino Guinigi nell'anno 1721 - Manoscritto parte in lingua latina e parte italiana - Tratto da: Archivio della diocesi di Rieti, visite pastorali, cartella n. 22

TRASCRIZIONE DOCUMENTO

[pag. 287]

Copia

Die 17 maij 1721

Coram illustrissimo, et reverendissimo domine Episcopo Reatino comparit dominus Joes Ciccarelliuj promotor fiscalis huius Curia episcolalis, qui denuò exposuit, et narravit, qualiter reverensissimus domine canonicus Ludovicus Sanitius convisitator specialiter deputatus à domine sua illustrissima occasione sacra visitationis facta nuperis diebus in ecclesijs Vicariatuus Mercati, Corbarij, et Pesculi Rocchiani in executionem mandatorus domine sua illustrissima visitare intendens ecclesiam S. Petri de Turano conventus S. Augustini, olim à Sacre manibus Innocentis Papae X suppressi et sic pastorali visitationi, et iurisdictioni episcopali subiecti fuit recusatus, ac res_pue impeditus à Reverendus Pater Augustino Moricono Priore dicti conventus S. Petri, qui ne dictus reverendissimus domone Canonicus Ludovicus Sanitius munus visitationis in dicta ecclesia S. Petri exercerit, retinuit semper clausas januas dicti ecclesia et conventus, et sic de facto se opposuit visitationi ecclesia predicta non obstantibus amicabilibus, et urbanis requisitionibus, ac res_pue diligentijs ab eodem don Canonico Sanitio visitatore, et ab alijs de illius mandato adhibitis ad effectum deveniendi ad visitationem dicta ecclesia, nihil attento quod janua predicta reperta fuerunt bene clausa, et dictus Pater aperte se declaravit nolle permittere ut ecclesia p_ta visitaret q.t alias fuit domine sua illustrissima expositum; ideoque prefatus don Ludovicus Sanitius utendo facultatibus sibi à domine sua illustrissima specialiter delegatis expedivit, et relaxavit citationem, sive monitorium contra dictum reverendo pater Augustinus Moriconem priorem supradicti conventus suppressi, tamquam violatorem et pertubatorem jurisdictionis episcopalis, sacrorumque canonum contemptorem ad dicendum causam quare declarari non deberet excomunicatus excomunicationi maiori, ac suspensus à divinis ex causis superius narratis; cumque dictum monitorium in manibus eiusdem reverendi pater Augustini Moriconi dimissum, et executum fuerit, illo tn non obstante prefatus reverendissimus don Ludovicus Sanitius dicet post lapsum Jni assignati novas adhibuerit diligentias ad peragendam visitationem dicta ecclesia, attamen propter inhobedientiam dicto pater Augustini Moriconi, et continuatum impedimentus ob clausuram januarum eiusdem ecclesia et conventus, etactus fuit remeare ad hanc civitatem reliquendo dictam ecclesiam S. Petri absque visitatione in maximum pregiudicium ecclesia predicta, ac vilipendium jurisdictionis episcopalis; qua propter praedictus domine promotor fiscalis ad docendum de bono jure competente. Illustrissimo, et reverendissimo domino episcopo visitandi ecclesiam predictam S. Petri facto repetij infra_pta jura, et documenta null. decretum, sive constitutionem supra extinctione, et suppressione dicti conventus S. Petri registrata in Manuale Actorum civilium huius Cencelleria episcopalis de Anno 1653, fol. 965, usque ad 967, visitationes factas pro Don:me reverendo pater domine Hippolitum Vincentinus Episcopum Reatinus in ecclesia dicti conventus S. Petri [p. 287 retro] Annorum 1673, et 1686 nec non aliam visitationem eiusdem ecclesia factam à Domina Sua Illustrissima de Anno 1712, et demum ad docen. d. Pater Augustinum Moriconem se opposuisse visitationi facienda pro d. Dominus Canonicus Sanitio in dicta ecclesia, ac de clausura januarum eiusdem, et res_pue de declarate facta ab ipso Pater Moricono quod nullo pacto intendebat recipere visitationem in dicta ecclesia facto ripetijt, et reproduxit processum fabricatum coram eodem Reverendissimo Domino Canonico Ludovico Sanitio, ac etiam monitorium, de quo supra fuit facta mentio eidem Padri Augustino Moricono executum , et praesentatus una cum fide executionis, et praesentationis petens, et instans jura, et documenta predicta recipi, et admitti, nec non declaravis domine Pater Augustinus Moricone incidisse in excomunicationem maiorem, ac respue suspentionem à divinis Domina Sua Illustrissima reservati iuxta seriem, et tenorem dicti monitorij, et ad huoi effectus cedulones in forma solita decerni, expediri, et affigi mandari non solum praemisso, sed, et omni alio meliori modos.

Ex tunc Illustrissimus, et Reverendissimus Domine episcopus reatinus tam [autoritate] ordinaria quam ex provis alio titulo, et jure soc: canonus, et constitutionum apostolicarum sibi compete visis juribus, et documentis predicti d. Promotorem Fiscalem repetitis constitoq. de oppositione facta pro don Pater F. Augustinus Moriconem priorem ecclesia conventus suppressi S. Petri de Turano huius reatinae diocesis Reverendissimo Don Canonico Ludovico Sanitio convisitatore assumpto, et specialiter deputato à D. S. Illustrissima ad prosequendam visitationem eiusdem ecclesiarum tam dicti loci, quam alios locorus una cum citatione, sine monitorio d. Padri Augustino trasmisso, et legittime exicu... caeteris visis reidentis, et consideratis de jure considerandis don padri Augustinum Moricone ex causa superius enunciata in processu satis probata, declaravit incidisse in excomunicatione maiorem, et suspentionem à divinis D. S. Illustrissima reservati et contra ipsum cedulones in facta expediri, et affigi mandavit; et itaque omnibus. B. Episcopus Reatinus.

Bernardinus Guinisius Dei, et Apostolice sedis graziam episcopus reatinus, ac [es...] delegatus apostolicus. Hic authe nostra ordinaria, ac re_spue ex dispositione sac. canonus delegata, declaramus, ac denunciamus Patrem frat. Augustinum Moriconem ordinis Eremitas S. Augustini priorem ven. conventus S. Petri de Turano nostra reatina dioecesi, alias suppressi, ac nostre jurisdictioni, ac visitationi res_pue subiecti excomunicatum excom. maiori, et suspenoum à divinis, suspentione nobis reservati, ex eo quia licit don P. Augustinus Moriconus fuerit prius benigne monitus, ac deinde de mandato nostro iudicials citabus et requisitus monitione canonica sibi legittime executa, et presentata [p. 288] ad prebendam comoditatem reverendissimo don canonico Ludovico Sanitio visitatori generali nos speciali deputati ad ess.m visitandi ecclesiam eiusdem conventus S. Petri, nihil ausus fuit perperam, ac temere don D. Canonico volenti ecclesiam predictam ingredi, et visitare de facto resistere, seq. opponere claudendo, et respue retinendo clausas januas ecclesia predicta, et conventus et sic impediendo visitationem predictam, ac de facto resistendo jurisdictione nostre contra apertam dispositionem Sac. Canonus, et Apostolicarum constitutionus; [... de eodem] ad segregati presentes cedulones affigi mandamus. Datum Reate ex nostro episcopali palatio hac die 17 maij 1721. Reverendissimus Episcopus Reatinus. Loco + Sigilli. Joseph Spichettus Cancellierius.

Die 13 maij 1721

Comp. in actio sacre visitationis Vicariatus Equicolarum coram Illustrissimo, et Reverendissimo Domine Episcopo promotor fiscalis curia episcopalis reatina, et querelantes exposuit ut infra [...].

Sappia Vostra Illustrissima, e Reverendissima, che essendosi portato il Reverendissimo Canonico Ludovico Sanitij convisitatore eletto da Vostra Illustrissima per il luoghi della Diocesi Reatina esistenti nelle parti del Regno di Napoli alla visita del Monastero suppresso de Padri Agostiniani, e Chiesa annessa di S. Pietro del castello di Turano esistente nel vicariato del Corvaro parimente diocesi di Vostra Illustrissima, li fu dedotto à notizia , che il padre Agostino Moriconi Priore di detto convento, e f. Lorenzo laico pubblicamente avanzavano non voler ricevere la sacra visita tanto del monastero, che della chiesa suddetta e che se l'altri Priori non si erano opposti, si sarebbe opposto lui à Vostra Illustrissima, e non havrebbe permesso, che fusse entrato in detto monastero, e chiesa à far visita alcuna, comè in fatti il medesimo signor canonico nell'accesso, che fece per visitare detto convento, e la chiesa a oppresso, dopo il pranzo li 12 del suddetto mese corente circa l'hora 21 associato dal suo vice canonico, et altri sacerdoti, e signor abbate di detto loco, trovò esser à porte chiuse serrata la chiesa, e porta de detto monastero, e fatte tutte le diligenze, non fu potuto entrare per visitare, e gli convenne in presenza di tutti ritornarsene in dietro; e volendo meglio accertarsi del fatto occorso, comise il medesimo signor canonico al signor don Carlo Giorgi che si trattenesse ed esplorasse il detto Priore in sapere la causa di tener serrate la chiesa in atto di sacra visita, e gli fu risposto dal laico, che i loro visitatore non erano altri, che i loro superiori della Religione Agostiniana, e che loro non volevano ricevere visita di Monsignor Illustrissimo Vescovo in detta chiesa, e convento; come anche riferì il diacono Loreto Bertoldi per haver parlato al detto Padre Moriconi apedito à posta dal detto Signor Canonico, che intendeva visitare la detta chiesa, e monastero [p. 288 retro] da cui fece riferire che non occorreva s'incomodasse detto signor canonico convisitatore, mentre non voleva permettere la visita di detta chiesa, e monastero per non spettare ò monsignor illustrissimo vescovo; Pertanto essendo il tutto vero, fò istanza che si castighino il detto padre Agostino Moriconi, e laico chiamato frà Lorenzo, e si proceda come sarà di raggione alle cenzure, e pene, contenute nè sacri canoni; costitutioni apostoliche, e nella Bolla in Coena Domini, per essere stati publicamente violatori, e perturbatori della jurisditione apostolica della Santa Sede, e Potestà Episcolape, e ditto ciò, ne sono informati il signor abbate Gioseppe Cattivera; il signor don Giovanni Battista de Felli; il signor don Francesco Antonio Felli; il signor don Oratio Felli; il signor don Carlo Giorgi, ed il signor Alesio Innocentij, et il diacono Loreto Bertoldi, et altri.

Immediate Illustrissimus, et Reverendissimus don Bernardinus Guinisius Episcopus Reatinus in suburbio Sancti Petri in Equicolis tunc commorans comissit dicto Reverendissimo don Canonico convisitatori, ut caperet informationes super expositio, et constito de veritate, et notorietate facti ut s.a procedat ad transmissionem monitorij adversus dd. Reverendo Priorem Augustinianum Moriconem, et laicus LAurentium ad comparendus infra terminum sex horarum, et dicendium causam quarc visitari non debeat dicta ecclesia, et eius monasterium jure ordinario nobis competens cum relaxatione censurarus cominandarus; Ita t_n ut denuo rideat ad dictam ecclesiam, et monasterium suppressum, et visitationem perague satagat, iuxta normam prad. visitationis facta sub die 26 septembris 1712.

Die decima quinta maij dicto

Successive vigore dicti facultatis dicto Reverendissimus don canonicus convisitator redeundo ad Castrus Turani ad eff.m de quo s.a comisit citationes ad informandas curiam et provento dicto reverendissimo don canonico convisitatore una mecus ad ecclesiam monasterij suppressi S. Petri de castro Turani, ubi ad p_no comoratibus R. P. Augustinus Moriconus Prior ordinis eremitarus S. Augustini, et frà Laurentius laicus circa horam duodecimas ob viam habuit dicto R. P. Augustinianum, qui iterus requisitus ad prestandam patientia pro visitatore presentes facienda, expresse narravit habere ordinem à superioribus religionis non recipere Sacra Visitatione episcopi reatini presentibus R. D. Abbate Captivera; R. D. Alexio Innocentij; R. D. Carolo de Gregorio; R. D. Francesco Fellio; Philippo Pronij; Angelo Petris Pauli, et Joe Baptista Bernardini.
Sequetur tenor epistole illustrissimi domini episcopi continentis prefactam comissionem:

Illustrissimo Signor mio ossequissimo.

Resto molto maravigliato, che il Priore Moriconi per esser mio paesano, e doppo havermi visitato nel Peschio senza farmi difficoltà alcuna circa la visita, pretendi poi impedirla quando sà, quanto fu operato da me nel 1712 nella visita di detto monastero. Perchè dunque suppongo, che la [p. 289] sua oppositione sia publica, potrà vostra illustrissima trasmetterli la monitione ad dicendum causam, con assegnarli sei hore di tempo, duo per il primo; due per il secondo, e due per il terzo domine, e non comparendo, ò non ricevendo la visita potrà dichiararlo in corso nella scommunica riservandosi poi à fare attaccare i cedoloni doppo che sarà tornato in Rieti. Se poi l'oppositione fatta non fosse publica, sarà bene, che Vostra Illustrissima vada di nuovo alla chiesa per visitare con testimonij prima di trasmettergli la monitione, e serrando la chiesa, e non volendo aprire, ò facendo altra oppositione di tutto farà prender nota nella visita con fare sottoscrivere i testimonij, e poi gli trasmetterà la detta citatione, e farà quanto sopra.

Sò che lei non ha bisogno di queste istruzioni, tuttavia le dò questo cenno per conformarmi al suo desiderio, e resto con pienezza di stima. Domine Vostra Illustrissima. Borgo S. Pietro 13 maggio 1721. Partialisi et obligatissimo servitore B. vescovo di Rieti.

Illustrissimus, et Reverendissimus Dominus Bernardinus Guinisius dea et apostolica sedis gratia episcopus reatinus, et ad instantia promotoris fiscalis curia episcopali reatina tenore presentium.

Noveritis omnes, et singulis rectores, abbates, presbiteri, archipresbiteri, curati, vicarij foranei, ac alij nostra curia subiecti, qualiter tempore sacra visitationis in castro Turani nostra dioecesi reatina in partibus Regni Neapolitani R. P. Augustinus Moricone Ordinis eremitarum S. Augustini non solum iactitatus fuisse, et iactitari nolle recipere nostras sacra visitatione ecclesia conventus suppressi Sancti Petri dicti loci nobis subiecti jure ordinario seb insuper ausse temerario claudere fecisse fores dicta ecclesia, et conventus in accessu habito à nostro convisitatore generali sub die 12 currentis mensis maij, et secunda vice sub die 15 eiusdem mensis in preiudicium et spretum nostra potestatis; Ideos tamquam pub.m violatorem, et perturbatorem iurium nobis competens in dicta ecclesia, et conventu suppressu monemus, requirimus, et interpellamus antedicto P. Augustinus Moricone ad comparendus coram nobis, vel coram nostro dicto convisitatore Generali, et ad dicendum causam quare visitari non debeat dicta nostra ecclesia Sancti Pietri Conventus suppressi in dicto castro Turani, assignando unus sex horerum, quarum due pro primo, duo pro secundo, et due pro tertio ultimo et peremptorio uno. Quibus elapsis, et non comparito declarabimus predictum Reverendus R. Pater Augustinum Moriconem incidisse in pena excomunicationes maioris, et suspensionis à divinis, ac in alijs contentis in sacrio canonibus, constitutionibus apostolicis, et in Bulla Coena Domini. Datum in sacra visitatione castri Turani hac die 15 maij 1721. Canonicus Ludovicus Sanitius convisitator generalis. Laurentius Marchettus vice canonicus. [p. 289 retro]

Io sottoscritto Domenico Antonio di Marcello Balio del Castello di Turano riferisco haver presentata copia simile, e lasciata nelle mano del Padre Agostino Antonio Moriconi Priore nel convento, e chiesa di questo castello di Turano, alla presenza di Don Innocentis Leoni, e del Signor Marco Salvini governatore in detto loco, et in fede questo di 15 maggio 1721. ed haver affisso anche una copia alla Chiesa di S. Pietro, e S. Martino chiesa parrocchiale di detto loco. Io Domenico Antonio di Matteo di Marcello Balio. Nos Antonio Fellius, et Laurentius de Stephano ad presens Maxaris Universitatis castri Turani fidem facimus, et testamus supradictum Domenicum Antonium baiulim esse talem, qualem se fecit, ac proinde eius acta plenam habere fidem; Ideos hanc fecimus, nostrus solito popolari sigillo munivimusa. In quorum fidem datum Turani hac die 15 mensis maij 1721. Loco + Sigilli.

Die dicta 15 maij 1721

Exortavit de nostri illustrissimi, et reverendissimi domine episcopi reatini pro me R. D. Carolus de Georgeis dè Villa S. Salvatoris Reatina Dioecesis in mansionibus R. D. Abbatis Josephi Captivera di castro Turani, cui delato Turlo veritatis dicendo per tacto pestare more sacerdotali iuravit, et fuit.

Interrogavit: quomodo huc accesserit, et an suit causam sua vocationis, vel illas opinare presumat.

Respondevit: signore io non sò perchè mi habbia fatto chiamare, ne posso sapere, che cosa da me voglia

Interrogavit: ad quem finem, et effectum fudril vocatus in associando in itinere nostre visitationis de nostro illustrissimi, et reverendissimi domine episcopi reatini

Respondevit: Per esser io prattico dè luoghi in queste parti, mi fu data l'incombenza, che mi portassi in compagnia di vostra reverendissima per insegnarli i luoghi che si devono visitare in questo vicariato del Corvaro.

Interrogavit: An sit informatus q.o dicto reverendissimus don convisitator illustrissimi, et reverendissimi don episcopi reatini prevenerit ad ecclesiam S. Petri monasterij suppressi in castro Turani animo visitandi dicta ecclesiam, et monasterius more alias ecclesiam visitatarum.

Respondevit: Sono informato benissimo che vostra reverendissima si sia portato nella terra di Turano con animo di visitare la chiesa di S. Pietro, e suo monastero suppresso conforme ho visto, che ha pratticato nell'altre chiese, che sono state visitate da vostra illustrissima.

Interrogavit: ut dicat qua hora die hoc evenerit, et quid viderit

Respondevit: l'ora che vostra illustrissima la prima volta, che si portò alla chiesa, e monastero soppresso di S. Pietro suddetto fù doppo pranzo circa le 21 hora in giorno di lunedì di 12 del corrente mese, e poi è ritornato questa mattina circa l'hora 12; et ho visto tanto la prima volta che Vostra Illustrissima fù alla chiesa, quanto a questa seconda che il Padre Agostino Moricone, e suo laico, il quale mi haveva parlato antecedentemente che non toccava à monsignor vescovo il visitare la detta chiesa, e monastero; e per tale effetto ho visto anche che tenevano serrata la chiesa, e porta del convento, e volendo Vostra Reverendissima entrare per visitare, e fatte tutte le diligenze per aprire [p. 290] le porte serrate, non ha potuto entrare, anzi vi era presente il medesimo Padre Priore questa mattina, con opponersi, e dire che monsignor vescovo non haveva chè fare in detta chiesa. Onde vostra reverendissima l'ho visto tornare à dietro, e si è portato in chiesa di S. MArtino parochiale di questo luogo di Turano, e poi in casa del signor abbate Cattivera.

Interrogavit: ut enarret totam facti seriem cum suis circumstantijs.

Respondevit: Già che ho da cominciare il fatto da capo, gli dirò tutto ciò che ho visto come ho detto, che essendo Vostra Reverendissima visitatore di monsignor illustrissimo doppo il ritorno da S. Anatolia portatosi in Turano, che sempre ho havuto la sorte di accompagnarlo, arrivato che fù nel castello di Turano, e visitata la chiesa parrocchiale di detto luogo doppo il pranzo circa hora si portò per visitare la chiesa, e monastero suddetto, e trovandola chiusa fù da me spinta fortemente, se si poteva aprire la porta della chiesa, e trovai che stava serrata à chiave, come anche la porta del convento, e sonato alla porta battitora non volse rispondere alcuno; onde vostra reverendissima tornando indietro disse, che mi aspettasse per parlare al Priore, che voleva visitarla in detto giorno, e trovato da me il laico chiamato frà Lorenzo li dissi, se dove era andato il priore, che poco fà andava per il castello à spasso, come io l'havevo visto, e l'havemo salutato, e mi rispose detto laico, che era andato in campagna à vedere i grani nelle loro possessioni; e soggiungendoli che ra arrivato il visitatore per visitare la loro chiesa, e manastero, mi rispose, che i loro visitatori l'havevano nella Religione, e che lui era laico, e che discoresse con il Priore, e fattosi tardi, perchè correva voce, che il Priore si iattava publicamente di non volere permettere questa volta che lui era Priore in detta chiesa la visita de Vescovi, e che se era riuscito in tempo d'altri Priori, non riuscirebbe al certo in tempo suo: Onde viddi che vostra illustrissima per accertarsi di tal fatto fece chiamare da don Francesco Felli il diacono Laureto Bertoldi, il quale portatosi à far sapere al detto Priore la medesima sera  di maggio, che voleva essere il signor visitatore, ò visitare la detta chiesa e monastero, conforme trovava nella visita passata, et il medesimo riferì poco doppo, che tornò dal convento la sera in casa de signori Cattivera publicamente che assolutamente non voleva che fusse visitata la sua chiesa, e convento: Onde vostra illustrissima reverendissima per non trattenersi inutilmente volse intanto spedire à monsignor vescovo che dimorava al Borgo S. Pietro in visita, e la mattina proseguendo il viaggio, con lasciare sospeso la visita di detto monastero finchè havesse havuti altri ordini da monsignore illustrissimo, seguitò il viaggio verso le Grotti di Turano, Poggio di Valle, e Ville di Colle Fegato, e giunto la sera mentre si cenava nel Borgo di Colle Fegato in casa del signor Giacomo [p. 290 retro] Antonini giunse il clerico Leoni del Corvaro, che s'era spedito à posta à monsignore e riportò la lettera responsiva come m'imagino del fatto che ho raccontato, e questa mattina per bon tempo mi ha dato l'ordine che trovati i cavalli si ritornasse verso Turano; Onde cavalcando fù andato à S. Giovanni Leopardo, e poi recto transite si è venuto alla chiesa e monastero di detti Padri Agostiniani soppressi, dove vostra illustrissima reverendissima assiame con il signor Marchetti vice cancelliere della visita, e signore don Alesio Innocentij amontati da cavallo sono andati à drittura alla chiesa suddetta, e monastero, dove erano parimenti le porte serrate, e mentre vostra illustrissima reverendissima si è trattenuto, è venuto il detto Priore Moriconi dalla Piazza del suddetto castello, e fattosi incontro con altra gente, che vi era accorsa apertamente ha detto che non intendeva di aprire la chiesa ad effetto che vostra illustrissima reverendissima la visitasse, mentre non voleva permettere questo pregiudizio in questa chiesa, e monastero; Onde sentita l'intenzione di vostra illustrissima reverendissima licienziandosi dal detto Padre si portò ad udir messa nella chiesa parrocchiale, e poi qui in casa del signor abbate Cattivera, dove vedo, che si trattiene.

Interrogavit: An prius cognoverit dictum reverendus Pater Moricone, et qua occasione qualiter

Respondevit: Questo Padre è a me cognito in occasione che io mi sono portato in queste parti, et è mio amico per quanto porta di haversiqualche volta mangiato insieme.

Interrogavit: Circa mores, et vitam dicti reverendi padri Moriconis

Respondevit: Questo è un Padre che gli piace l'allegria, e conversazione di questi luoghi nè poi posso dire quali costumi si ritrovi per non essere prattica mià continua, et habitante in questo luogo.

Interrogavit: de contestibus facti ut dicta narrati

Respondevit: Di questo fatto che io ho raccontato è pieno tutto il paese, e puol sentire il signor don Alesio Innocentij, che si è trovato al tutto, et il signor don Francesco Felli et altri = et iniuncto eiusdem Reverendo Carolo et se subscribat prout accepto calamo se subscripsit. examen dimisit.
Io Carlo Giorgi confermo quanto sopra m. [...]

Die dicta

Exortavit per mes ubi supra Reverendi don Alexius de Innocentijs de castro S. Anatolia reatina dioecesi cui dilatos p.t tacto pictores fuit.
Interrogavit: circa accessum ad presentem locum, et causam scientia illius.

Respondevit: Non m'imagino, se perchè cosa si habbia fatto chiamare, onde non sò perchè io sia venuto.

Interrogavit: Circa associationem in sacra visitatione ab eodem prestita a castro S. Anatolia usquem ad suburbium Collis Fegati, ac viderit eccenisce aliquod factum circa castrus Collis Fegati, vel alibi. [p. 291]

Respondevit: Intorno a quello che vostra illustrissima reverendissima mi domanda per haverla acconmapgnata in occasione che venne a S. Anatolia mia Patria con haverla seguitata à Turano, e di là à Colle Fegato et altre Ville, posso dire, e raccontare il fatto che hò visto in Turano di non volere ricevere la visita di monsignor mio illustrissimo vescovo commessa à vostra illustrissima reverendissima il Padre Priore Agostino Moricone nel monastero, e chiesa soppresso nel castello di Turano, dove vostra illustrissima m'interroga in casa del signore abbate Cattivera.

Interrogavit: ut enarret tempuo facti ut dicta indicati cum omnibus circumstantijs cum tota eius serie.

Respondevit: Il tempo, che io sò del fatto che raccontarò adesso, e occorso in questo modo. Essendosi da S. Anatolia mia Patria portato qui vostra illustrissima reverendissima con il suo compagno signor Marchetti, come visitatore di monsignore nostro circa l'hora prima del pranzo li dodici corrente maggio, doppo il pranzo incaminatosi verso la chiesa di S. Pietro di Turano chiesa, e monastero soppresso de Padri Agostiniani, giunto che fù alla porta della chiesa viddi, che era serrata, e benchè fusse provato ad aprirla, come anche quella della porta del Convento con diverse spinte, ne l'una, ne l'altra fù potuta aprire, e battuto alla porta del convento, e data voce al priore, e altri, sè n'erano che aprissero per esser venuto il visitatore per visitare la detta chiesa, e convento soppresso, non vi fu nessuno, che volesse rispondere; onde viddi, che vostra illustrissima reverendissima se ne tornò in dietro, e lasciato il signor don Carlo Giorgi che facesse sapere al suddetto priore se lo vedeva, che in quel giorno voleva visitare detta chiesa, e convento, e mentre si portò all'altre visite fattosi tardi ritornò il detto don Carlo con riferire, che haveva parlato con frà Lorenzo Laico compagno di detto Padre Priore, et in risposta riportava che i loro visitatori, diceva il detto laico, che erano i Superiori della sua Religione, e non il Vescovo: Per altro che aspettasse di parlare con il Priore per sentire quello che risolveva, e perchè viddi, e sentij per le iattanze che correvano nel luogo à publica voce, che il priore havesse serrato à posta le porte della chiesa, e convento suddetto, e che lui fin chè havesse potuto non l'haverebbe mai fatta visitare da monsignor vescovo per non pregiudicarsi; fù spedito il signor diacono Loreto Bertoldi di detto luogo di Turano amico, com si diceva, di detto Padre Moriconi, à dire al medesimo che vostra illustrissima reverendissima voleva assolutamente far la visita della chiesa, e convento suddetto; onde stassero preparati à ricevere vostra illustrissima reverendissima; il quale ritornando verso l'Ave Maria in casa del signor abbate Cattivara sentij alta voce, che disse non volere ricevere in modo alcuno la visita di monsignore vescovo in detta chiesa, e convento soppresso, benchè fusse stato altre volte visitato dal medesimo monsignore illustrissimo; onde su questo fatto sentij, che la mattina 13 del corrente se n'era [p. 291 retro] scritto à monsignor illustrissimo dimorante in Borgo S. Pietro in atto di visita e prosequendo il viaggio vostra illustrissima verso le Grotti, e Colle Fegato facendo l'altra visita, come io viddi la sera mentre si cenava, dove ero ancor io nella casa del signor Giacomo Antonini ritornò il chierico Leoni del Corvaro spedito per tal fatto riportando lettera di sua signoria illustrissima, in vigore della quale mi sono imaginato che havesse havuto l'ordine questa mattina di far ritorno in questo castello di Turano, com in fatti ho visto, mentre poco prima mi ero portato à trovare, il detto Padre Moriconi come mio amico à persuaderli che non s'impegnasse d'opponersi à monsignore vescovo illustrissimo nostro Padrone à non ricever la visita, che per lui faceva vostra illustrissima in questi luoghi del vicariato del Corvaro per trovarsi impedito monsignore come si diceva nella visita che presentemente faceva nel Peschio, e suo Baronaggio; Mà havendolo trovato in convento questa mattina, ed esortatolo come ho detto, non l'ho potuto rimovere, essendosi, così ostinato di non voler essere visitato se non che da suoi Superiori, e doppo questo discorso portatomi alla chiesa parrocchiale di S. Martino di detto luogo, doppo mezz'hora è arrivato vostra illustrissima reverendissima con il signor don Carlo Giorgi, e suo Vice cancelliere; et incontinente senza scavalcare si è incaminato verso il convento di detti Padri Agostiniani soppresso, ed ivi ho trovato già serrate le porte, e visto che vostra illustrissima reverendissima non è potuto entrarvi, e mentre stava discorrendo se dove stava il Priore, all'hora appunto si è visto comparire che veniva dalla Piazza del castello, e giunto vicino alla porta della chiesa serrata, dove vostra illustrissima si tratteneva, il medesimo si è protestato, che non vuole visita di monsignore nostro illlustrissimo, e benchè sotto l'occhi del medesimo Priore habbia fatto videre la visita fatta da monsignor nostro illustrissimo vescovo in detta chiesa e convento li 26 settembre 1712; non è voluto mai ricedere dalla sua intenzione; Onde ciò visto vostra illustrissima reverendissima si è protestato avanti à testimonij che voleva visitarlo, e che per tale resistenza haverebbe in corso in censura ecclesiastica, e lui rispondeva, che l'havrebbe strappate, ne fatto conto alcuno; anzi che se monsignore illustrissimo havesse interdetto la chiesa, l'havrebbe incontinente detto Padre Moriconi da se ribenedetta.

Interrogavit: quid sentiat circa mores et vitam dicti Pater Moriconi, attento quod, ut dixit sit eius familiaris, e amicus.

Respondevit: Intorno alla vita, e costumi del Padre Moriconi, è frate che lo vedo sempre vagare per il castello, e luoghi qui contorni, dove io son solito andare spesso, e che li piace il mangiare in conversazione per le case de parrocchiani, dove si vede entrare cred'io ogni giorno e se hà occasione di poter giocare, gioca publicamente à carte con secolari, e con [p. 292] chi bisogna; anzi da un poco in qua si è visto moderare dalla frequenza del gioco, non lascia però di andare à mangiare publicamente per i lochi, e case di detto Castello.

Interrogavit: An unquam viderit dicto Pater Moricone gestasse arma, e se im'icuisse, et associasse cum personis discolis, et male viventibus et qualiter

Respondevit: L'essere detto padre risentito, io per tale lo giudico, mentre posso dire, come n'è publico e notorio; due anni sono in [et] trovandomi in piazza di questo luogo viddi, che si altergava fortemente trà quelli del popolo, e detto religioso, e sentij che il medesimo padre per difendersi in detta altergazione, e rissa, che haveva con il sacerdote don Oratio Felli cavasse mano ad un stilo per offenderlo, e parato dal popolo non riuscendogli all'ora il colpo, tornato in convento, pigliò l'archibuggio, e riuscì per ammazzare detto don Oratio Felli; Siccome posso diere in altra occasione poco doppo al fatto raccontato, nel tempo che passavano li soldati della reggia annona, per un cane che il medesimo padre teneva che mordeva, mentre uno di detti soldati si difendeva, che detto cane non lo mozzicasse, con minacciarli di volerlo ammazzare, et accortosi di ciò il detto padre Moriconi, che stava dentro la casa publica della Corte del Castello di Turano, con parole ingiuriose sa pigliò con il detto soldato con minacciarli di tirargli un archibuggiata, come in fatti se non veniva parato l'havrebbe fatto, per haver ivi l'archibuggio del governatore preso in mano.

Interrogavit: de contestibus

Respondevit: Quelli che sono stati presenti al fatto di non ricever la visita, oltre tutti li sacerdoti di detto luogo, vi era l'oste, et altra gente del luogo, et iniunto ut supradictus reverendo don se sub sei bat p.t accipto calamo se subiciquit Ego Alexius de Innocentijs confirmo ut supra manum propria.

Eadem Die

Exortavit pro me ubi supra Philippus Prodij de Treveri abbatis sublacens, cui delato iurto veritatis dicende q.t fuit.

Interrogavit: Quomodo huc accesserit, et an sciat causa sua vocationis

Respondevit: Io non sò la causa sopra che debba essere esaminato, e perchè sono stato chiamato d'ordine di vostra illustrissima reverendissima, onde son venuto qui

Interrogavit: An cognoscat reverendo Pater Augustinus Moriconem, et sit bona fama, et viti

Respondevit: Io non posso dire niente sopra ciò, mentre io abbado a fatti miei, nè cerco quelli degl'altri [p. 292 retro]

Interrogavit: An viderit accessisse ad castrus Turani hoc mane reverendo don Alexius Innocentij, et qua hora

Respondevit: Io ho visto benissimo questa mattina il signore don Alesio Innocentij circa le 12 hora.

Interrogavit: An sciat causam adventus illius

Respondevit: Mi è stato detto da mia figlia, che detto don Alesio era venuto avanti in detto luogo, a che appresso ritornavano li visitatori di monsignor vescovo per visitare la chiesa de frati.

Interrogavit: An aliquid viderit, et quante nuss dicat

Respondevit: Si signore che io questa mattina mentre stavo in piazza di rimpetto alla porta della chiesa de padri, ho visto vostra illustrissima reverendissima, assieme con altri sacerdoti, smontati da cavallo stavano avanti la chiesa di S. Pietro, e discorrevano con il Padre Priore Agostiniano non potendo sentire cosa si dicesse, bensì ho visto che il visitatore che era vostra illustrissima reverendissima non è potuto entrare in chiesa per esser stata serrata à posta, come mi sono imaginato, acciò vostra illustrissima reverendissima non potesse entrare à visitarla, e così serrata ho visto che se n'è tornata in dietro, senza haverlo visto mai entrare, et in continente hò visto che vostra illustrissima reverendissima s'indirizzava verso la chiesa di S. Martino parochiale di questo castello.

Interrogavit: de contestibus

Respondevit: Si sono trovati presenti Angelo Antonio Felli, et Angelo di Pietro Paulo; et iniuncto ut se subscrivibat p.t fecit = Io Filippo Pronij depongo come sopra.

Die dicta

Exortavit me mes ubi suora, et loco ut s.a Reverendo don Francescus Antonius Fellius de castro Turani, et delato furto p.t tacto pectons iuravit, et fuit.

Interrogavit: de causa accessus ad presentem locum examinis

Respondevit: Io sono stato chiamato d'ordine di vostra illustrissima reverendissima, che dovesse portarmi in questo luogo, che doveva parlarmi; onde io non sò per qual ragione mi habbia fatto chiamare.

Interrogavit: An sit informatus de accessu convisitatoris expediti ad hune locum ab illustrissimo, et reverendissimo don episcopo et quid egerit

Respondevit: Sono informato benissimo, che monsignore nostro illustrissimo per non potere in persona portassi qui in Turano per essere il medesimo restato al Peschio Rocchiano Baronia del signor duca Baldinotti sua Diocesi, poco distante da questo luogo di Turano, ha sostituito vostra illustrissima reverendissima come posso dire per haverlo visto esercitare la sacra visita nella [p. 293] parrochiale di detto luogo, e d'altre chiese annesse, come ha visto ogn'uno dell'altri sacerdoti, e secolari di questo castello.

Interrogavit: Ut narret quas ecclesias visitaverit, et quas reliquerit

Respondevit: Le chiese, che sono state visitate in detto luogo sono state la parrochiale di S. Martino, S. Sebastiano, S. Paolo, la Madonna della Cappella, e S. Maria del Molino, quelle poi che ho visto, che non ha visitate è stato solamente la chiesa, e monastero di S. Pietro suppresso de Padri Agostiniani di questo castello, e ciò per la resistenza, che ho visto farli due volte dal Padre Agostino Moriconi, tanto il giorno 12 corrente, quanto questa mattina nel novo ritorno che vostra illustrissima reverendissima ha fatto in questo luogo per volere visitare detta chiesa, e convento

Interrogavit: ut exponat facti seriem p.t habet cum suis circumstantijs

Respondevit: Mentri io ho da raccontare il tutto di quanto io sono stato presente à tutte le chiese, che vostra illustrissima reverendissima ha visitate di questo luogo, 12 del corrente doppo pranzo, essendosi portato circa l'ore 21. à visitare anche questa chiesa di S. Pietro, e convento soppresso, dove il luogo vi possiede l'altare del Rosario con aggegat.ve di compagnia laicale, conl'erettione anche del monte frumentario, oltre li stabili, che s'amministrano l'entrate che provengono dalli Proc.ri, eletti sempre dall'abbate curato di questo luogo, alli quali anche rivede il conto dell'amministrazioni annue, viddi benissimo, che il Padre suddetto haveva già serrate le porte del convento, e della chiesa; onde vostra illustrissima reverendissima non potendo entrare, con tutte le spinte fatte dare alle porte, e chiamate date al padre priore, che uscisse ad aprire al visitatore di monsignore illustrissimo vescovo ritornò in dietro, e lasciò detto à don Carlo Giorgi che trovasse il Priore, che poco prima girava per il luogo che venisse ad aprire la suddetta chiesa per visitarla, come l'altre volte haveva monsignore nostro illustrissimo fatto, il quale mi ricordo benissimo, che visitò la chiesa con tutti l'altari, monastero con tutti li libri delle loro entrate, e fattosi tardi, mentre vostra illustrissima si portava à S. Tomaso del Latuscolo tornò il detto don Carlo Giorgi à riportargli l'avviso che il priore non l'haveva trovato, ma solo frà Lorenzo laico del suddetto monastero gli haveva detto, noi non siamo sogetti alla visita di monsignor vescovo, ma bensì alli Superiori; onde perchè s'era divulgato publicamente, ed à me fu detto dal Governatore di detto luogo, che non voleva essere visitato, e nell'arrivo suo serravò subbito le porte della chiesa, e convento, il che per meglio potersene accertare sentij, e viddi, che fece chiamare il diacono don Loreto Bertoldi, il quale si partì subito [p. 293 retro] conforme gl'haveva detto vostra illustrissima reverendissima, che si portasse dal detto priore, ha notificarli che vostra illustrissima era per visitare la chiesa, e convento suddetto e tornato incontinente il suddetto diacono, che già haveva fatta l'ambasciata al priore suddetto riferì in casa del signor abbate Cattivera avanti vostra illustrissima reverendissima, che non voleva esser visitato da monsignor vescovo per non essere soggetto alla sua visita; onde ciò sentendo ho visto che incontinente, cioè la mattina à buon ora si partì da questo luogo di Turano con ragguagliare monsignor vescovo del fatto accaduto havendo spedito à posta il chierico Leoni del Corvaro, questa mattina poi 15 corrente l'ho vista ritornare, e l'ho incontrato alla chiesa parrochiale di S. Martino in strada, che veniva dal Borgo Colle Fegato accompagnato dal suo signor vice cancelliere, e signor don Carlo Giorgi, su l'hora 12 in circa, e l'ho accompagnato per strada, mentre si portava di nuovo à visitare la chiesa, e convento di S. Pietro, e con me vi si sono aggiunti di compagnia il signor don Alesio Innocentij, et il signor abbate Cattivera, ed ho vista serrata di nuovo la chiesa, e convento duddetto ed essendosi vostra illustrissima reverendissima accostato alla porta, ho visto, che non ha potuto entrare per essere serrata, e mentre stava aspettando si è fatto incontro il Padre Agostino Moriconi priore, ed ho inteso apertamente che lui diceva che monsignor vescovo non haveva giurisditione in detta chiesa, e convento; onde vostra illustrissima reverendissima s'è protestato di volerla visitare con le facoltà che haveva di monsignor illustrissimo con farli vedere il libro, che il suo cancelliere portava della visita passata del 1712 dove ho visto, che gli ha fatto vedere sottocchi del medesimo priore, che era stata visitata la chiesa, altari, e tutto il convento, e doppo questo fatto non potendo entrare, s'è riservato di procedere per l'esame da testimonij di quanto s'era operato dal detto priore.

Interrogavit: an nunquas audiverit dicto reverendus Pater priore se iactavisse nolle permittere visitationem illustrissimi domini durante tempore prioratus illius in dicto conventu etias si antecessores annuerint

Respondevit: E' verissimo, che questo padre priore s'è vantato, che sin che lui sarà priore non vi sarà pericolo, che v'entri visitatore mai monsignore nostro vescovo in detta chiesa per visitarla, et io se fossi stato priore in tempo delli suoi successori il simile havrei pratticato

Interrogavit: circa vitam, e honestatem dicti reverendis prioris Moriconi
Respondevit: La vita che lui tiene, non mi pare di religioso, mentre ho osservato, come è pubblico e notorio che prescendendo dal peso della chiesa, dove non dice altro che la semplice messa li tre giorni di domenica, martedì, e venerdì che è stato solito sempre recitarsi il Rosario in detta chiesa dal priore pro tempore con concorso di tutto il popolo, da molto tempo in quà, cioè da otto anni che vi dimora questo padre Moriconi, il Rosario si è lasciato alle volte anche [p. 294] per tre mesi continui, e quando si dice, lo fà dire da frà Lorenzo laico, se poi il laico si trova in giro per la questua fuori del luogo, tutti quelli giorni che manca, il Rosario si lascia, con mormoratione, e scandalo di tutto il popolo; circa poi all'honestà posso dirli di vederlo sempre fuori di convento girando per le case, anchein tempo di notte e facendo continuamente ridotti in luoghi de secolari, come sarebbe à dire nell'Osteria, e Forno luogo publico dell'Università, dove vi stanno ad abitare diverse donne giovani; Posso anche dire, perchè per causa di gioco da tre anni sono hà havuto che dire col fornaro chiamato Antonio Carletti con il quale giocava assieme con altri secolari dentro la publica osteria verso le 4 hore della notte al gioco di carte, e fù in rissa mentre io viddi dalla finestra di casa mia, che il fornaro suddetto tirò una sassata in testa di detto priore, e lo ferì a sangue, e io viddi à lume di luna, e poi cominciò à gridare aiuto chiamate il chirurgo; la mattina curioso di questo fatto dimandai detto fornaro, se per che causa gli haveva tirata la sassata essendo religioso, e mi rispose non sai il fatto, io ciò mi mossi à fare per havermelo visto correre dietro con un coltello sfoderato, mentre io rientrai in casa, e chiusi la porta per salvarmi la vita, e questo è notorio in questo luogo.

Interrogavit: An comserit dicto reverendo Priore Moriconus aliquod facimus cum armis

Respondevit: Che il padre suddetto habbia commesso delitto con l'armi non posso dirlo, ben vero insulti, e minaccie, che fà con l'arme con persone, che c'havesse che dire, mentre tutti di questo luogo ne tremano, e si fà portare rispetto con parole arroganti, e di poco rispetto; quello poi che accadde in ordine à questo discorso fu due anni sono, che il medesimo priore havendo parole col sacerdote don Oratio Felli, parimente aavventatosi addosso al medesimo con dar di mano al coltello, che teneva in saccoccia, che sfoderato iavessi detto don Oratio senza offenderlo per la para della donna Giovanna Bertoldi, che restò ferita leggiermente in un dito col coltello impugnato da detto padre priore, ne questo io lo posso attestare per esser stato presente, ma solo per haverlo inteso dire, e creduto per haverlo incontinente visto passare detto priore con l'archibugio a cane calato, che teneva in convento per andare ad ammazzare il suddetto don Oratio Felli, e corse la para di molte persone fu gtrattenuto, e riportato in convento.

Interrogavit: de contestibus tam circa resistentia visitatoris, quas facti supra narrati

Respondevit: Le persone che possono esser state presenti à questo fatto della resistenza [p. 294 retro]  fatta alla sacra visita della chiesa, e convento sono stati il signor abbate Cattivera, Filippo Pronij oste, Giovanni Battista di Bernardino et Angelo di Pietro Paolo, et iniuncto ut se subscribat, p.t eccepto calamo se subscripit ut infra = Io don Francesco Antonio Felli ho deposto come supra manu propria

Die dicta

Exortavit coran ut supra pro mes reverendi don Horatius Fellius de castro Turani diocesi reatina, cui delato iuramento veritatis dicende q.t tacto pectore iuravit, et fuit

Interrogavit: quomodo huc accesserit, et an sciat causam vocationis, vel illam opinare presumat.

Respondevit: io non posso sapere, se perchè vostra illustrissima reverendissima mi habbia fatto chiamare in questo luogo, ne posso presumere se perchè casusa

Interrogavit: An sciat advenisse visitatorem missum ad illustrissimo, et reverendissimo don episcopo reatino ad ess.m visitandi ecclesias eiusdem loci

Respondevit: Io so benissimo, che vostra illustrissima reverendissima è venuto qui in qualità di visitatore per visitare le chiese di questo luogo di Turano mandato da monsignore illustrissimo nostro vescovo di Rieti

Interrogavit: an fuerit presens visitationi ecclesiam dicti loci expleta reverendissimus don canonicus convisitatores illustrissimi domini, et an aliquid acciderit, et quat.s

Respondevit: io alle visite che vostra illustrissima reverendissima qui ha fatte nelle chiese d'ordine di monsignore illustrissimo vescovo, io non ci ero presente nel giorno di lunedì 12 corrente mese di maggio; onde non posso dirli che cosa succedesse: mercordi poi, che fu hieri ritornato qui a casa sentij per bocca del medesimo padre priore, e laico, che non haveva voluto aprire la chiesa di S. Pietro dove vostra illustrissima reverendissima era stata per visitarla per haver serrata la porta della chiesa, e l'altra del convento, e benchè il detto padre priore si ritrovasse in Turano non volze andare ad aprire la porta, della chiesa suddetta, con dire che non era sogetto à ricevere visita di monsignor illustrissimo vescovo, e soggiungedogli, che in tempo di questo monsignor vescovo, quando era priore in detto convento il padre Domenico Ionzi fu visitata la chiesa con tutto il convento da detto illustrissimo vescovo, e fui presente al tutto; Onde non poteva ricusare di lasciar visitare anche adesso la chiesa; al che rispose se sono stati matti l'altri priori, non sono matto io, e non permetterò mai finchè io sarò priore che monsignor vescovo habbia da visitare questa [p. 295] chiesa, e convento, e questo fatto l'ho inteso raccontare anche da altri publicamente.

Interrogavit: An accesserit post d.m tempus alia vice ad visitandus dictam ecclesiam, e monasterius supradictus don convisitator

Respondevit: Si signore che posso dire che sia stata per visitare di novo detta chiesa da vostra illustrissima reverendissima questa mattina su l'hora 12 in circa quando è venuto dal Borgo per la strada di S. Martino parrochiale di questo luogo, e si è portato à cavallo, a drittura al convento di S. Pietro, che poco prima era serrata; ed ho visto mentre ero presente, che smontato da cavallo vostra illustrissima reverendissima con il signor don Carlo Giorgi, e suo vice cancelliere con il signor don Alesio Innocentij, e mentre non ha potuto entrare in detta chiesa per essere serrata, come hò detto, io non ho badato ad altro, e me ne sono andato per dir la messa a S. Martino.

Interrogavit: An aliquid habuerit cum dicto reverendo Pater Moriconis, et quat.s narret totum id quod scit

Respondevit: Quello che ho passato con questo padre Moriconi, che una volta da due anni in circa per causa, che il detto padre Priore Moricone lo trovai à discorrere con Domenica Catini mia parente, dissi à questa mia parente alcune parole pungenti, che adesso io non mi ricordo, se quali se pigliò a se il detto padre in mala parte, et incontenente alteratosi diede mano nella strada publica dove eravamo uno distante dall'altro al cortello proibito evaginato, che cavò di saccoccia, e corse addosso alla mia vita per offendermi, et io scanzando occorsero molte persone, e Carlo Salvatore e per grazia di Dio scampai dall'insulto del detto padre, e solo nella para, che si era fatta dalle donne, e detto Carlo vi restò ferita leggermente in un dito Giovanna Bertoldi; e non contento di detto insulto si partì detto padre alla volta del convento, e ritornò in piazza, che sta in faccia al convento con l'archibuggio in braccio per tirarmi e se non era la gente, che vi accorse à portarlo, e tirarlo in casa del signor governatore, dove poi si fece la pace, mi havrebbe ammazzato

Interrogavit: de contestibus

Respondevit: al fatto che ho detto fu presente Carlo Salvatore; et iniundo ut se subscribat animas p.t accepto calamo se subscriptit = Io don Orazio Felli ho deposto come sopra. [p. 295 retro]

Die dicta

Exortavit pro mes ubi supra reverendo don Lauretus Bertoldi de castro Turani, Diaconus, cui delato iuramento veritatis dicende pro ut tacto pectore fuit

Interrogavit: de causa, et scientia accessus ad locum examinis presentis

Respondevit: Io non so per qual causa vostra illustrissima reverendissima mi habbia fatto chiamare, ne posso saperla se non me la domanda

Interrogavit: An sit informatus de accessu visitatoris missi ab illustrissimo, et reverendissimo don episcopo ad ecclesias eiusdem loci, et quid viderit super ho tantum recenseat.

Respondevit: So benissimo, che vostro illustrissimo reverendissimo è visitatore mandato da monsignor illustrissimo nostro vescovo per visitare le chiese, come ho visto, mentre sono stato presente alla visita, che ha fatta lunedì mattina, et il giorno doppo il pranzo.

Interrogavit: Am omnes ecclesias visitaverit huius loci.

Respondevit: sono state visitate tutte le chiese di questo luogo da vostra illustrissima reverendissima, eccetto però quella che tengono i padri di S. Agostino detta di S. Pietro per non haver voluto fare visitare la chiesa, e convento il detto padre priore Moriconi

Interrogavit: Quomodo sciat dictum reverendo Pater Moriconum nolvisse permittere accessum ad dictam ecclesiam S. Petri domine convisitatori illustrissimi don episcopi reatini.

Respondevit: io non sono stato presente, quando vostra illustrissima reverendissima andò lunedì doppo pranzo 12 del corrente alla visita della chiesa di S. Pietro mà bensi posso dire, che vostra illustrissima per non essere potuto entrare à causa che si teneva serrata la porta della chiesa, e convento come fu detto; chiamò me che andassi da parte sua à dire al padre priore, che senza  far strepito si fosse contentato di far fare la visita al modo solito, che fu pratticato dal medesimo nostro illustrissimo vescovo, senza venire ad altri in convenienti e mi rispose, dite pure al detto signor visitatore che la chiesa, e convento non sono sogetti à visita, e tornato la sera qui in casa del signor abbate Cattivera dove vostra illustrissima reverendissima era allogiato, gli riferij quanto ho detto [p. 296].

Interrogavit: An recitet Rosarius iuxta onus, vel pre se ipsus, vel pro alium

Respondevit: I giorni feriali, se si ritrova assente il laico, spesso si lascia il Rosario

Interrogavit: ubi reverendus Pater Moriconus se divertas, et an sit bona fama et extimationij et solitarius, et an venator

Respondevit: il suddetto padre si suol divertire in conversazioni da suoi amici del luogo, e se si trattine à mangiare di giorno, e di notte, e i luoghi che suol frequentare, sono il forno, e la corte, e circa la buona stima, e fama, che corre io non ci conosco altro difetto che di essere giocatore, come in fatti l'ho visto qualche volta giocare al gioco delle carte in convento, e fuori. In quanto all'essere ritirato in convento io non posso asserire, perchè dentro non vi habito, ma per lo più quando è tempo di conversazione, stà sempre fuori di convento dove è chiamato, e pare à lui: per altro ne meno sò che sia cacciatore = Io Loreto Antonio Bertoldi confermo come sopra hò deposto mano propria.

Die dicta

Exortavit Bernardino Grecus castri Turani in mansionibus ut supra per mes cui delato iurto veritatis dicenda q.t tactis iuravit, et fuit.

Interrogavit: An sciat causa sua vocationis, et presentis examinis

Respondevit: Non sò dire à vostra illustrissima perchè mi habbia fatto chiamare, e sopra di che debba essere esaminato.

Interrogavit: An cognoscat reverendus Pater Augustinus Antonium Moricones priore conventus S. Petri huius castri Turani.

Respondevit: Io conosco benissimo il padre Agostino Moriconi priore del convento di S. Pietro de padri Agostiniani per esser longo tempo che egli dimora in questo convento con un solo laico, e nessun altro, e l'occasione che io ho di conoscerlo, è che io continuamente sono chiamato ad opera continuamente dal medesimo, e gli faccio quello che mi ordina.

Interrogavit: quid sentiat de vita, et moribus dicti padri Moriconi [p. 296 retro]

Respondevit: Circa la vita che tiene per esserne io informato, come hò detto prima frequentava spesso l'osteria di questo paese, e si tratteneva à mangiare publicamente di giorno, e di notte, e ben vero, che in tempo di questo oste chiamato Filippo Proli di Treveri per haverci havute parole si astiene di seguitare più il mangiare in detta osteria; va però continuamente à mangiare di giorno, e di notte nelle case di questo castello, e vi gioca a carte, e circa l'onestà io non posso asserirli certamente che vita tenghi, posso bensì dirgli che prattica con tutta liberta nelle case di questo luogo quando anche non vi sono i mariti, particolarmente in queste tre di Giovanni Catini, di Carlo Antonio Bertoldi, ed Antonio di Tomaso nelle quali tre case vi sono zitelle giovanette da marito, nè posso come ho detto presumere che se ci facci male alcuno per esser gente onorata, e di dette case è tanto padrone, che ci resta di giorno, e di notte.

Interrogavit: An intra claustra dicti convenctus viderit introisse, et exivisse mulieret iuvenes, et qua occasione, ed ad quem effectum.

Respondevit: E' verissimo, che in detto monastero vi ho visto entrare, ed uscire le donne giovani, in occasione che il detto padre ha il comodo del pozzo dell'acqua dentro il convento, e queste quando hanno bisogno dell'acqua nei tempi, che va mancando alle fontane di questo paese, come ognuno sà: e nella settimana Santa Madalena con due sue figlie giovani, ed una sua nipote della Villa di Marano diocesi di Pescina venute qui per confessarsi, furono tenute à pranzo dal detto priore nella sagrestia della chiesa suddetta di S. Pietro, e pranzato che fà le dette femine le portò in convento a girare per tutto, dove vi andiede anche Maria d'Antonio di questo luogo giovane zitella, amica di queste donne; in occasione di conciare i grani hò inteso, che ci entrino parimente le donne, del resto io non sò dirgli altro.

Interrogavit: Quid agat in conventu dicto Pater Moriconus, et an ludat [p. 297]

Respondevit: In detto convento prima si giocava publicamente alle carte, ed era ridotto di tutti infrascati Preti, e Secolari.

Interrogavit: An dictus reverendus Pater Augustinus ludendo vicerit, vel prodiderit et quat.s perdiderit, dicat de qua pecunia usus fuerit.

Respondevit: A dirgli la verità erano più le volte, che perdeva, che vinceva, e delli quatrini che ci volevabo per giocare io non so se come facesse; e già che mi domanda intorno a questa materia faccia grazia di prendere questo memoriale quem mihi consignavit dictus Bernardinus pro manibus habens ad effectum hic aligandi tenoris quo lecto pro dictum reverendum convisitatorem fuit.

Interrogavit: quid contineat, et quisnam illud scripserit.

Respondevit: Questo Memoriale contiene la vendita di diversi beni stabili, e parte impegnati da questo padre priore Moriconi come anche della vendita del bancone dell'organo, e mantaci, e bettole che frequenta, come si è detto, acciò Monsignore illustrissimo ci ponga rimedio, che detto padre non seguiti à dissipare quel poco, che vi è restato; et tunc prolecto tenore dicti libelli ad effectum ratificandi omnia, et singula in eo expressa q.t ratificata fuerunt medio iuramento à supradicto fuisse vera prout iuravit.

Interrogavit: An unquam aliquid mali acciderit dicto reverendum Pater priori, dum est solitus circuire per caupones, et loca uti remanet de nocte

Respondevit: tre anni sono in circa una sera su le tre hora di notte mi ricordo benissimo che detto priore haute parole con Antonio Salzetta fornaro di questo luogo, cacciò mano à cortello, e gli fù alla vita, e se detto fornaro non era pronto à fuggire e serrargli la porta in faccia con cortello, l'haverebbe benissimo in quella furia ferito; onde il detto fornaro dalla fenestra della sua casa, dove s'era riservato li tirò un sasso in testa, e restò ferito il detto padre priore per molti giorni, e tutto ciò io viddi [p. 297 retro] mentre ero presente à lume di luna, et il sasso che fu tirato dal fornaro al detto padre, come anche il sangue, che faceva la ferita; ed all'ora in poi non sò che altro sia accaduto.

Interrogavit: an sit religiosus pacificus, vel discolus

Respondevit: Questo Religioso, e poco quieto, e più tosto è discolo per il poco procedere con carità e da religioso, mentre si fà largo con minaccie.

Et ob hora tarditatem examen dimisit iniuncto ut se subscribat p.t fecit = Io Bernardinus Greco.

Eadem Die

Exortavit per mes ubi supra Carolus Salvatorius de castro Turani qui prestito iuramento tactis fuit

Interrogavit: de accessu ad hune locum, et causa sua advocationis

Respondevit: Io non sò la causa per la quale mi habbia fatto chiamare bensì, se me la domanda, se io la sapessi glie la direi.

Interrogavit: An cognoscat reverendus Pater Moriconem priorem conventus Sancti Petri huius loci.

Respondevit: Conosco benissimo il padre priore, chiamato padre Agostino Moriconi Agostiniano.

Interrogavit: An unquam dictus Pater commiserit factum scandalosum, et sapiens delictum, et quat.s

Respondevit: Tre anni sono in circa, se mal non mi ricordo, questo religioso ebbe che dire con Don Oratio Felli vicino alla casa delli Frati dentro detta terra e gli fu alla vita per stringersegli con un cortello, ma detto don Oratio Scanzando, hebbe tempo, che accorresse gente, tra quali fui uno ancor io, e certe poche donne, una delle quali chiamata Giovanna di Bertoldo lo tratteneva per la cinta, ma il padre se ne ritirò in convento, e fu detto, che riuscisse con l'archibuggio per tirare una archibuggiata a detto Felli [p. 298]

Interrogavit: An dictum pater admittat mulieres euvenes in conventu

Respondevit: Sento dire, che quando fà conciare il grano fà entrare in detto convento le donne di questo paese.

Interrogavit: An unquam viderit dictum patrem Moriconem cauponam frequentare

Respondevit: Sono pochi mesi da che ci è quest'oste chiamato Filippo Pronio da Treveri, che non si ci vede andare all'osteria come prima si ci vedeva mangiare, e bevere con oste, et altra gente del paese di giorno, e sera.

Interrogavit: An dictus Pater sit lusor Alearum, et ubi ludat

Respondevit: Io ho visto giocare il detto Padre Moriconi al gioco delle carte in piazza sopra la pietra, e ci erano in compagnia il governatore passato, Giovanni Battista Santis del Castel Manardo, et altri, che non mi ricordo.

Et ob hora tarditatem supradictus licentiavit à presenti loco examinis, cui iniunctum fuit ut faciat signum crucis, attento quos scribere nescire asseruit +

Die 16 maij 1721

Exortavit ubi supra per mes Hieronijmus del Moro castri Turani, cui delato iuramento veritatis dicenda p.t tactis iuravit, et fuit

Interrogavit: Quare huc accesserit, et an sciat causam sua vocationis

Respondevit: Io non so dire à Vostra illustrissima perchè mi habbia fatto chimare dal Balio di questo luogo.

Interrogavit: An unquam subscripresit libellum expositum contra reverendus Pater Auhustinum Moriconem, et quat.s dicat quid concernat

Respondevit: Si signore che io hò sottoscritto un Memoriale concernente la vendita de beni, che hà il Monastero di S. Pietro de Padri Agostiniani, e della Cassa dell'Organo venduta dal PAdre Moriconi, e la vita scandalosa, che lui tiene di gioco ostaria, e conversazioni, e di giorno per le case, anche [p. 298 retro] quando non vi sono gl'uomini, ma le sole donne.

Interrogavit: An si videret dictum libellum à se subscriptum recognosceret caracterem, et approbaret omnia in eo contenta esse vera.

Respondevit: Se Vostra illustrissima me lo facesse vedere, e sentissi tutto il contenuto non havrei difficoltà di confermare, che tutto l'esposto sia la verità. Tunc per lecto dicto libello à supradicto Hiernijmo per me consignato, quem mihi restituiti dixet, et recognovit caracterem esse suum, et exposita fuisse vera p.t narranti tenoris

Interrogavit: In quo consistat scandalum dicti patri Augustini Moriconi, dum ipse dixit quod committat actiones scandalosas in dicto supplici libello porrecto nomine universitatis.

Respondevit: L'operazioni scandalose, che si commettono dal PAdre Agostino Moriconi ogn'uno le sa in questo luogo, conforme se nè esposto memoriale, che lei mi ha letto à nome di tutto il popolo, mentre il detto Moriconi è giocatore di carte, e frequenta ostaria, e prattica dentro le case in tempo anche che le donne stanno sole, e questa cosa dà occasione di mormorare publicamente.

Interrogavit: An dictus Moriconus fuerit corixatus cum hominibus huius castri, et an habuerit offensam, vel diderit armis, vel sin armis

Respondevit: Dirò il fatto che questo Padre Agostino commise due anni sono, e fu una sassata tiratagli in testa da Antonio Sarzetta fornaro per parole, che antecedentemente hebbero trà di loro nell'osteria, e detto Padre ci restò ferito à sangue nella testa, e molti giorni fù curato a letto dal Chirurgo; [p. 299]

 e un altra volta havuto che dire con don Oratio Felli sacerdote, che saranno due anni in circa, se io non erro su l'ora del doppo pranzo cavasse mano à coltello, come intesi dire dalle donne, che corsero à parare detto padre Agostino Moriconi, che correva alla vita di detto don Oratio per ammazzarlo; fù detto anche che andasse doppo che non gli riuscì di haver offeso con il coltello detto don Oratio Bartollo anche con archibuggio, che pure fù parato, e trattenuto, che non offendesse detto don Oratio.

Interrogavit: An in conventu viderit introivisse, et exivisse feminas, et quam occasione

Respondevit: Io ho visto entrare le femine in detto Manastero quando bisogna d'acqua per il commodo del pozzo che dentro il monastero si trova, come è publico.

Interrogavit: An sit solitus frequentare domus mulierum quando eorum mariti sunt absentes, et quatenus quas

Respondevit: Queste sono le case, che detto padre Agostino è solito ad andarvi, quando non vi sono i loro mariti; una è di Antonio di Tomaso, la cui moglie è Caterina d'anni trenta in circa; la seconda è la casa di Marco Antonio Bertoldo Padre del diacono Loreto, dove vi sono gente avanzata in età; e la terza casa dove prattica è quella di Giovanni Catini, la cui moglie è chiamata Domenica è di età di trenta cinque anni in circa, e la sua nipote chiamata Madalena di anni quattordici in circa, et [p. 299 retro] mi suol trattenersi anche a mangiare quando vi s'incontra l'occasione, come fà anche in altre case di questo paese = Et iniuncto ut se subscribat prout accepto calamo se subscriptis = Io Girolamo del Moro ho deposto come sopra mano propria.

Cancellierus Ludovicus Sanitius Convisitator

Laurentius Marchettus Vice Cancellierius

[pagine bianche: 300 - 300 retro - 301 - 301 retro - 302 - 302 retro - 303 - 303 retro]

[p. 304]

XIV - Illustrissimo e Reverendissimo Signore Signore Padrone Col_mo

Mi si porge la congiuntura, che abbraccio ben volentieri, di comparir supplichevole avanti alla generosa e signorile benignità di Vostra Illustrissima, e Reverendissima, con pregarla à consolare il padre Agostino Moriconi Religioso del mio ordina Priore del convento di Turano, quale secondo l'annesso foglio di relazione, qual'egli mi hà fatta, pare che possa sperare dalla di lei connatural compitezza ogni indulgenza. Alle mie premurose suppliche vi aggiungo quelle della mia Religione, che le sarà sempre obbligata; e dandomi l'onore di baciarle con ogni venerazione le sagre mani, di bostra illustrissima e reverendissima, mi costituisco con pienezza d'ossequio. Roma 23 maggio 1721. Vostro divotissimo obbligatissimo servo, padre Fulgenzio Bellelli, procuratore generale degli Agostiniani.

[pagina bianca: 304 retro]

[p. 305]

Fatto dato dal Padre Moriconi à suoi superiori

A di 12 maggio corrente giunto nella terra di Turano diocesi di Rieti il signor canonico Ludovico Sannitio si portò al doppo pranzo trà le ore 20 in circa al convento di S. Pietro de Padri Agostiniani; e non potendo avere ingresso, per esser chiusa la porta à causa di non esservi veruno in convento, mandò la sera in essa un suo chierico à dire al padre Agostino Moriconi priore, ch'egli la mattina seguente sarebbe venuto à visitare il detto convento spettante alla sua giurisdizione, come suppresso, al cui chierico fù risposto che il signor canonico non vi fusse incomodato, perchè detto convento si visitava dal suo superiore, ne sapeva che commistione anche il detto signor Sannitio; ciò seguito, si portò al di 15 seguente per la mattina il medesimo signor canonico nel suddetto convento, e vi abboccò con detto padre priore, ed dirli, che veniva à visitare la sua chiesa, e convento, à chi il detto priore li rispose non constarli di tale commisione, che li fosse stata ingionta da monsignor illustrissimo di Rieti, à chi unicamente spettava; Partito dunque detto signor canonico spedì nella sera medesima, poco prima del tramontar del sole un'intimazione, al suddetto priore à comparire trà ore sei avanti di lui, ò di monsignor illustrissimo diocesano, sotto censure, e cessazione à divinij, e con tutto ciò che fusse un tempo si limitato si portò detto priore alla casa dove alloggiava in Turano detto signor canonico, e doppo mezz'ora che bussò, e si trattenne, mai li fu risposto; ritornato dunque il detto priore al suo convento, e doppo d'avere alla mattina del sedici, immediato seguente celebrato, partì per Rieti per sentire da monsignor illustrissimo, se fusse stata così la commmissine spedita, mentre dal detto signor canonico non li fù manifestata, conforme doveva; e non avendo meritato detto padre priore il parlare con monsignor illustrissimo, appena potè sentire per mezzo del padre Bac. Pellegrini, che sua signoria illustrissima avrebbe mandato altra persona à visitare quella chiesa, e convento; e sul timore detto padre priore che forsi fosse potuto incorrere in qualche censura per la benchè unica volta doppo l'accennata intimazione, aver celebrato, si è portato in Roma da suoi superiori personali, per sentirne il rimedio, e protettione appresso quell'illustrissimo prelato.

[pagina vuota 305 retro]

[p. 306] Illustrissimo e reverendissimo signore

Frà Agostino Antonio Moriconi al presente padre del convento di S. Pietro di Turano diocesi di Rieti umilissimo servitore di Vostra illustrissima con ogni ossequio le rappresenta come sotto li quindici del cadente mese di maggio li fu presentato un monitorio per parte del promotore fiscale di questa curia vescovile à causa di non haver voluto ricevere il signore canonico Lodovico Sanneti come visitatore generale eletto da vostra illustrissima per visitare la chiesa di S. Pietro di Turano e perchè l'eremita non era informato che detta chiesa dovesse esser visitata da vostra illustrissima conforme il solito, fece detta ripugnianza ma essendosi poi informato, che detta chiesa sia stata altre volte visitata supplica la bontà di vostra illustrissima volere eliggere persona idonea di fare detta visita, che volentieri la riceverà, et assolvesse il suddetto eremita delle censure forse incorse e contenute in detto monitorio per la causa suddetta che della gratia quam Deus sibi.

Io Frà Agostino Antonio Moriconi priore suppl.i chome sopra mano propria.

[con altra calligrafia] Attentis narratis committimus Adm.e Reverendus Padre Baccalauro, Laurentio Antonio Pellegrino priori venerabile conventus S. Augustinis huius civitatis absolutionem oratoris a censuris premissorum causa incursis, imposita tamen salutari penitentia arbitrio dictus prioris Pellegrini. Datum Reate ex nostro Episcopalis Palatio hac dies 26 maij 1721. Reverendus Episcopus Reatinus. [pagina bianca 306 retro]

[p. 307] Io sottoscritto attesto come qualmente per ordini di Monsignor illustrissimo Bernardino vescovo di Rieti, avere assoluto il reverendo frate Agostino Moriconi priore del convento di S. Pietro di Turano, della scomunica, e sospensione a Divinis. per la verità ho fatto la presente attestazione, scritta e sottoscritta di proprio pugnio questo di 26 maggio 1721. Frà Lorenzo Antonio Pellegrini priore del convento di S. Agostino di Rieti manu propria.

[pagina vuota 307 retro]

[p. 308] Taurani Die sexta junii 1721

Ecclesia S. Petri, et Conventus fratris eremitari S. Augustini.

Propter improbitates alsata G. frà Augustinus Moriconi priore convenctus S. Augustini castri Taurani in contraveniendo Reverendo Domino Lodovico Canonico Sannitij visitatori in recupando visitatione sua ecclesia, et et convenctus incidit ipse frà Augustinus in censuris, et pro absolutione earus se contulit ad pedes illustrissimi domini episcopi Reatij, qui comisit post absolutione predecta, et mandavit reverendo domino Jacobo Antonio de comitibus eius vicario foraneo terre Corbarij convisitare ecclesia, et convenctus suppressus existente in dicto castro Taurani ex speciali comissione, sicuti ql epistola dicti illustrissimi domini sibi porre itas, qua de causa ipse reverendus vicarius foraneus pro exequntione dominus mandatoj se contulit, et accessit ad dicta ecclesia, et convenctus ad effectus convisitandis, et benigne à predicto padre priore Moriconi receptus fuit, et ingressus in ecclesia facta i prius absolutione mortuos. E visitavit venerabile sacramentus, et accurate mandavit inaurare parte superiore lapidij, et claudi tabernaculus clave argentea, nec non pingi cruce in stipite in medio altaris, et fieri baldacchinus supra dictus altare, infra sex menses sub penis arbitrio illustrissimi domini epicopis.

Visitavit sacras reliquias, recte collocatas reperivit.

Visitavit sacras sedes confessionales, et mandavit provideri de Bullis in coena domini.

Quondam altare Beatissime Virginis de Angelis suspengu in eadem suspensione reliquit. [p. 308 retro]

Visitavit altare suspengus Sancta Maria Gratiana de jure patronatus de familiis de Ciolsu, in eadem sospensione remareat donec providebus de omnibus ornamentibus, et requisitibus.

Adest onus in dicto Altare quatuor missas pro quolibet anno sicuti et dispositione q.a reverendi domini Francisci Antonij de Collis de Taurano, et retroptj fr. Augustinus Moriconi priori dicti convenctus docuit de ademptimento in adest altaribus.

Visitavit altare beatis Virginis illustrissimi Rosarij, et mandavit provideri de baldacchino desus dicti altaris, in quo adest onus unius misse pro quolibet mense sicuti pro dispositione domine Maria Dominia Aiati, et docuit de ademptimento dictus pater prior, nec non habet onus ducators octo pro quolibet anno in tot sacrificiis missas qua dicunt

in tribus diebus; idest in festibus Annuntiationis, Assumptionij, et in die Dominica pa octobris, et in tot cera, it olio, qd consumis in lampada, et pro solutione eorundem onenus soluit societas que adest absque sacco, et habet plura bona, et mons frumentarij manet in ea salmas quadraginta sex frumenti, et administrat il procuratores qui tenenti reddere computa cosa quo, vel quibus consuevibus et infra sex menses presens procuratori dicte societatis reponi debeat in posse dicta societatis pres.as summas frumenti sub penij arbitrio predicti illustrissimi reverendissimis.

Visitavit altare illustrissimi crucifixi suspensus quod coret omnibus requisitis, et in eadem suspensione reliquit.

Quoad.o altare sancta Maria de Soccurzo mandavit provideri de baldacchino, nec non de Carta Gloria, lavabo, et Inprincipius.

Visitavit altare suspensus sub invocatione S. Antonij, et in eadem suspensione reliquit. [p. 309]

Visitavit altare Sancta Monica, et mandavit asportari in anteriori pars lapide sacrus, et provideri de baldacchino desupra dicti altaris infra sex menses, sub penis arbitrio retropti illustrissimi domini.

Quovad altare beatis virginis Pietatis, quod caret de omnibus ornamentis suspensu reliquit.

In eadem suspensione remaneant tria alia altaria in suppensa iedest S. Stefani, S. Nicolai, et beatis virginis Lauretana.

Visitavit Corpus ecclesia, et mandavit apponi matrata in forsea e colntra janua ecclesia.

Visitavit sacrestia, et mandavit fieri cruces in corporalibus pallis, purificatoriis, et amictis.

Visitavit convenctus, et in eo reperivit frà Augustinus Moriconi priore dicti convenctus, et laicus Laurentius Guarneri, qui pro spatius annos septes soli assistunt in dicto convenctu.

Jacobus Antonius de Comitibus visitator delegatus

[pagine bianche 309 retro - 310 - 310 retro - 311 - 311 retro - 312 - 312 retro - 313]

[p. 313 retro] Turano, Circa la visita del Convento di S. Pietro.

All'illustrissimo e reverendissimo signore Monsignore Guinigi Vescovo di Rieti

Per

Fra Agostino Antonio Moriconi reverendo del convento di S. Pietro di Turano

[pagine bianche 314 - 314 retro]

[p. 315] risposta

Domini Padre Priori Moriconi

Sarà di troppo tedio à vostra reverendissima illustrissima di voler rimostrarle tutta la falsità esposta nella memoria esibita così dal padre Moriconi priore di Turano, e da lei trasmessami; onde mi riserbo di informarla più ampliamente in voce, e col processo alla mano, in occasione, che tra pochi giorni mi ritroverò in Roma. In tanto basta il dirle che richiesto detto padre più volte civilmente per parte del signor canonico delegato à lasciargli visitare la sua chiesa, sempre la ritenne ben serrata con dire che i suoi superiori l'havevano ordinato di non lasciar visitare, che non riconoscevano ne [desiderano] visitare; che se erano stati pazzi i suoi antecessori, non voleva esserlo lui che se io havessi fatta interdire la chiesa egli l'havrebbe il giorno seguente ribenedetta, se si fosse trasmesso qualche monitorio l'havrebbe lacerato. Con tutto ciò per corrispondere all'obligarli richiesta di Vostra illustrissima reverendissima, ho emmessa l'istanza di detto padre per la nuova visita, e concedutagli la facoltà di farvi assolvere alla rimotione de ceduloni sperando che anche i superiori della religione faranno poi con lui quei risentimenti che saranno convincenti senza che il mio tribunale sia obligato à ricorrere in sagra causa.

[pagina bianca 315 retro]